» Arkivet    » Artiklar    » Bilder    » Blogg    » Diatrioron    » Introduktion    » Kalendarium    » Kontakt    » Media    » Släkttavlan    » Sök    » Wikipedia    

ARKIVET
Breven
Brevdelen av arkivet består av 727 brev, författade mellan 1807 och 1898.
Volym 1: Svenska brev från Sven Lidman, 1807-1844
Sven Lidman (f. 1784)
"Johan Köhler"
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
1836
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Okänd
Volym 2: Sven Lidmans inkomna brev, 1811-1823
Sven Lidman (f. 1784)
John Nils Hjort
Sven Lidman (f. 1784)
"Köhler"
Sven Lidman (f. 1757)
Eva Landberg
Lars Lidman (f. 1786)
Sven Lidman (f. 1784)
Christian Hegardt
Sven Lidman (f. 1784)
Janne Lundborg
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Christian Hegardt
Sven Lidman (f. 1784)
John Nils Hjort
Sven Lidman (f. 1784)
1812
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Lars Lidman (f. 1786)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Ekecrantz
Sven Lidman (f. 1784)
Carl Meurling
Sven Lidman (f. 1784)
1813
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Lars Lidman (f. 1786)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
"Köhler"
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Gustaf Robert von Rosen
Sven Lidman (f. 1784)
Magnus Constans af Pontin
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Sven Lidman (f. 1757)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Henrik Wilhelm Fock
Sven Lidman (f. 1784)
Henrik Wilhelm Fock
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
"Adam Arvidsson"
Sven Lidman (f. 1784)
Jacques Arfwedson
Sven Lidman (f. 1784)
Jacques Arfwedson
Sven Lidman (f. 1784)
Jacques Arfwedson
Sven Lidman (f. 1784)
Jacques Arfwedson
Sven Lidman (f. 1784)
"Tottie & Arfwedson"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Svante Montgomery
Sven Lidman (f. 1784)
Carl Johan Spaak
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Fredrik Axel Dandenell
Sven Lidman (f. 1784)
Gustaf Ernst Sprinchorn
Sven Lidman (f. 1784)
"J E Petterson"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
"Rudbeck"
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Ekecrantz
Sven Lidman (f. 1784)
Gustaf Fredrik Böningh
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Abraham Wilhelm Iggberg
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Gustaf Fredrik Böningh
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Abraham Wilhelm Iggberg
Sven Lidman (f. 1784)
Fabian Wilhelm af Ekenstam
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Lars Lidman (f. 1786)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"J Tranér"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"Clas Arvidsson"
Sven Lidman (f. 1784)
"Rosén"
Sven Lidman (f. 1784)
"Simow"
Sven Lidman (f. 1784)
"Rosén"
Sven Lidman (f. 1784)
O. J. Sundelin
Sven Lidman (f. 1784)
1823
Lars Lidman (f. 1786)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"Widén"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"Tottie & Arfwedson"
Sven Lidman (f. 1784)
"Tottie & Arfwedson"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
"P Håkanson"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
O. J. Sundelin
Sven Lidman (f. 1784)
"Byström"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"Rosén"
Sven Lidman (f. 1784)
Gustaf Robert von Rosen
Sven Lidman (f. 1784)
Gerhard De Geer (f. 1787)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
1821
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Volym 3: Sven Lidmans inkomna brev, 1824-1845
Jacob Ek (f. 1774)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Nils Tersmeden (f. 1795)
Okänd plats
Okänd
Jacob Ek (f. 1774)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Jacob Ek (f. 1774)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Per Annerstedt (f. 1763)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Johan Janzon
Sven Lidman (f. 1784)
Johan Olof Hertzman
Sven Lidman (f. 1784)
"J Petersson"
Sven Lidman (f. 1784)
"G Fryvén"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
"C Lagerstråle"
Sven Lidman (f. 1784)
1825
"Joh Ulrich"
Sven Lidman (f. 1784)
Gustaf Rudolf Lagerstråle
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"O Örtenblad"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"W Mobeck"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Claes Gustaf Sporrong
Sven Lidman (f. 1784)
"Holmsten"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Mattias Sundewall
Sven Lidman (f. 1784)
?
Lars Lidman (f. 1786)
Sven Lidman (f. 1784)
"Byström"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"J G Asklöf"
Sven Lidman (f. 1784)
"M A Stenbock"
Sven Lidman (f. 1784)
"Byström"
Sven Lidman (f. 1784)
"A Ljungstedt"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Israel Rosengren
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"J Leffler"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"P G Peterson"
Sven Lidman (f. 1784)
"W G L"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"G Sundberg"
Sven Lidman (f. 1784)
"C Ekmarck"
Sven Lidman (f. 1784)
Hedvig Hamilton
Sven Lidman (f. 1784)
"G I Sandberg"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
"Louis Falkenholm"
Sven Lidman (f. 1784)
"John Falk"
Sven Lidman (f. 1784)
Claes Peter Dahlström
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Anders Axberg
Sven Lidman (f. 1784)
"C Lagerstråle"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Gerhard De Geer (f. 1787)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
"J Leffler"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Nils Tersmeden (f. 1795)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Nils Tersmeden (f. 1795)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"P Wallinder"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"J Carl Krusenstierna"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"H O Holmsten"
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1824)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
"Ekström"
Sven Lidman (f. 1784)
"W G L"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"Per Er Rudbeck"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Johan Björklund
Sven Lidman (f. 1784)
Johan Björklund
Sven Lidman (f. 1784)
Gustaf von Röök
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Johan Björklund
Sven Lidman (f. 1784)
Johan Björklund
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"C J Ström"
Sven Lidman (f. 1784)
"John Westman"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"Nyström"
Sven Lidman (f. 1784)
Johan Björklund
Sven Lidman (f. 1784)
"Ch Em Rudbeck"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"Annerstedt"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Jacob Cederström (f. 1808)
Sven Lidman (f. 1784)
"J Palmer"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"John Ullman"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"Ana Rogberg"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"Fornell"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"J ? Arfwedson"
Sven Lidman (f. 1784)
"C H Nicroth"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"Nils Häger"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
"J M Groth"
Sven Lidman (f. 1784)
"Jacob Fredrik"
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Lars Lidman (f. 1752)
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
"M O Montgomery"
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Sven Lidman (f. 1757)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Sven Lidman (f. 1757)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Volym 4: Ebba Margareta Annerstedt, 1798-1868
?
Okänd plats
1818
Okänd
Okänd plats
Okänd
Hedvig von Platen
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
"Fru Ekecrantz"
Okänd plats
?
Okänd
Okänd plats
1845
Okänd
Okänd plats
Louise af Dittmer
Okänd plats
"Claes Broman"
Okänd plats
?
Okänd plats
Volym 5: Appendix, del 1
Sam Lidman (f. 1824)
?
Ebba Lidman (f. 1827)
Okänd plats
Ebba Lidman (f. 1827)
Okänd plats
?
Helny Wolff (f. 1858)
Okänd plats
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Gerhard De Geer (f. 1819)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Volym 6: Appendix, del 2
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd plats
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Volym 7: Efterlämnade av Sam Lidman, 1824-1897
Sam Lidman (f. 1824)
Sven Lidman (f. 1882)
Okänd plats
Sam Lidman (f. 1824)
Carolina Åström
 
 
Senaste artiklarna
Senaste blogginläggen
Slumpade profiler
Slumpade bilder