» Arkivet    » Bilder    » Blogg    » Diatrioron    » Filer    » Introduktion    » Kalendarium    » Kontakt    » Media    » Persongalleri    » Släkttavlan    » Sök    » Wikipedia    

ARKIVET
Breven
Brevdelen av arkivet består av 727 brev, författade mellan 1807 och 1898.
Volym 1: Svenska brev från Sven Lidman, 1807-1844
Sven Lidman (f. 1784)
"Johan Köhler"
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
?
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
?
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
1836
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Volym 2: Sven Lidmans inkomna brev, 1811-1823
Sven Lidman (f. 1784)
John Nils Hjort
Sven Lidman (f. 1784)
"Köhler"
Sven Lidman (f. 1757)
Eva Landberg
Lars Lidman (f. 1786)
Sven Lidman (f. 1784)
Christian Hegardt
Sven Lidman (f. 1784)
Janne Lundborg
?
Sven Lidman (f. 1784)
Christian Hegardt
Sven Lidman (f. 1784)
John Nils Hjort
Sven Lidman (f. 1784)
1812
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Lars Lidman (f. 1786)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Ekecrantz
Sven Lidman (f. 1784)
Carl Meurling
Sven Lidman (f. 1784)
1813
?
Sven Lidman (f. 1784)
Lars Lidman (f. 1786)
Sven Lidman (f. 1757)
Sven Lidman (f. 1784)
"Köhler"
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Gustaf Robert von Rosen
Sven Lidman (f. 1784)
Magnus Constans af Pontin
Sven Lidman (f. 1784)
?
Sven Lidman (f. 1757)
?
Sven Lidman (f. 1784)
Henrik Wilhelm Fock
Sven Lidman (f. 1784)
Henrik Wilhelm Fock
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
"Adam Arvidsson"
Sven Lidman (f. 1784)
Jacques Arfwedson
Sven Lidman (f. 1784)
Jacques Arfwedson
Sven Lidman (f. 1784)
Jacques Arfwedson
Sven Lidman (f. 1784)
Jacques Arfwedson
Sven Lidman (f. 1784)
"Tottie & Arfwedson"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Svante Montgomery
Sven Lidman (f. 1784)
Carl Johan Spaak
?
Sven Lidman (f. 1784)
Fredrik Axel Dandenell
Sven Lidman (f. 1784)
Gustaf Ernst Sprinchorn
Sven Lidman (f. 1784)
"J E Petterson"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
"Rudbeck"
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Ekecrantz
Sven Lidman (f. 1784)
Gustaf Fredrik Böningh
?
Sven Lidman (f. 1784)
Abraham Wilhelm Iggberg
Sven Lidman (f. 1784)
Gustaf Fredrik Böningh
?
Sven Lidman (f. 1784)
Abraham Wilhelm Iggberg
Sven Lidman (f. 1784)
Fabian Wilhelm af Ekenstam
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Lars Lidman (f. 1786)
?
Sven Lidman (f. 1784)
"J Tranér"
?
Sven Lidman (f. 1784)
"Clas Arvidsson"
Sven Lidman (f. 1784)
"Rosén"
Sven Lidman (f. 1784)
"Simow"
Sven Lidman (f. 1784)
"Rosén"
Sven Lidman (f. 1784)
Olof Jonas Sundelin
Sven Lidman (f. 1784)
1823
Lars Lidman (f. 1786)
?
Sven Lidman (f. 1784)
"Widén"
?
Sven Lidman (f. 1784)
"Tottie & Arfwedson"
Sven Lidman (f. 1784)
"Tottie & Arfwedson"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
"P Håkanson"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
Olof Jonas Sundelin
Sven Lidman (f. 1784)
"Rosén"
Sven Lidman (f. 1784)
Gustaf Robert von Rosen
Sven Lidman (f. 1784)
Gerhard De Geer (f. 1787)
?
Sven Lidman (f. 1784)
1821
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
Volym 3: Sven Lidmans inkomna brev, 1824-1845
Jacob Ek (f. 1774)
?
Sven Lidman (f. 1784)
Nils Tersmeden (f. 1795)
?
Okänd
Jacob Ek (f. 1774)
?
Sven Lidman (f. 1784)
Jacob Ek (f. 1774)
?
Sven Lidman (f. 1784)
Per Annerstedt (f. 1763)
?
Sven Lidman (f. 1784)
Johan Janzon
Sven Lidman (f. 1784)
Johan Olof Hertzman
Sven Lidman (f. 1784)
"J Petersson"
Sven Lidman (f. 1784)
"G Fryvén"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Claes Lagerstråle
Sven Lidman (f. 1784)
1825
"Joh Ulrich"
Sven Lidman (f. 1784)
Gustaf Rudolf Lagerstråle
Sven Lidman (f. 1784)
"O Örtenblad"
?
Sven Lidman (f. 1784)
Claes Gustaf Sporrong
Sven Lidman (f. 1784)
"Holmsten"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
Mattias Sundewall
Sven Lidman (f. 1784)
?
Lars Lidman (f. 1786)
Sven Lidman (f. 1784)
"J G Asklöf"
Sven Lidman (f. 1784)
"A Ljungstedt"
?
Sven Lidman (f. 1784)
Israel Rosengren
?
Sven Lidman (f. 1784)
"J Leffler"
?
Sven Lidman (f. 1784)
"P G Peterson"
Sven Lidman (f. 1784)
"W G L"
?
Sven Lidman (f. 1784)
Hedvig Hamilton
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
"Louis Falkenholm"
Sven Lidman (f. 1784)
Claes Peter Dahlström
Sven Lidman (f. 1784)
?
?
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
Anders Axberg
Sven Lidman (f. 1784)
Claes Lagerstråle
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
Gerhard De Geer (f. 1787)
?
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
"J Leffler"
?
Sven Lidman (f. 1784)
Nils Tersmeden (f. 1795)
?
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Nils Tersmeden (f. 1795)
?
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
"P Wallinder"
Sven Lidman (f. 1784)
"J Carl Krusenstierna"
?
Sven Lidman (f. 1784)
"H O Holmsten"
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1824)
?
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
"Ekström"
Sven Lidman (f. 1784)
"W G L"
?
Sven Lidman (f. 1784)
"Per Er Rudbeck"
?
Sven Lidman (f. 1784)
Johan Björklund
Sven Lidman (f. 1784)
Johan Björklund
Sven Lidman (f. 1784)
Gustaf von Röök
Sven Lidman (f. 1784)
Johan Björklund
Sven Lidman (f. 1784)
Johan Björklund
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
"C J Ström"
Sven Lidman (f. 1784)
"John Westman"
?
Sven Lidman (f. 1784)
?
Sven Lidman (f. 1784)
"Nyström"
Sven Lidman (f. 1784)
Johan Björklund
Sven Lidman (f. 1784)
"Ch Em Rudbeck"
Sven Lidman (f. 1784)
?
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
"Annerstedt"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
Jacob Cederström (f. 1808)
Sven Lidman (f. 1784)
"J Palmer"
?
Sven Lidman (f. 1784)
"John Ullman"
?
Sven Lidman (f. 1784)
"Ana Rogberg"
?
Sven Lidman (f. 1784)
"Fornell"
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
"J ? Arfwedson"
Sven Lidman (f. 1784)
"C H Nicroth"
?
Sven Lidman (f. 1784)
"Nils Häger"
?
Sven Lidman (f. 1784)
Per Henrik Groth
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
?
Lars Lidman (f. 1752)
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
?
"M O Montgomery"
?
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
?
Sven Lidman (f. 1757)
?
Sven Lidman (f. 1784)
?
Sven Lidman (f. 1757)
?
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
?
Sven Lidman (f. 1784)
Volym 4: Ebba Margareta Annerstedt, 1798-1868
?
?
1818
Okänd
?
Okänd
Hedvig von Platen
?
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
?
"Fru Ekecrantz"
?
?
Okänd
?
1845
Okänd
?
Louise af Dittmer
?
"Claes Broman"
?
Volym 5: Appendix, del 1
Sam Lidman (f. 1824)
?
Ebba Lidman (f. 1827)
?
?
Helny Wolff (f. 1858)
?
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Gerhard De Geer (f. 1819)
?
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Volym 6: Appendix, del 2
Sven Lidman (f. 1784)
Sven Lidman (f. 1784)
?
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Sven Lidman (f. 1784)
Okänd
Volym 7: Efterlämnade av Sam Lidman, 1824-1897
Sam Lidman (f. 1824)
Sven Lidman (f. 1882)
?
Sam Lidman (f. 1824)
Carolina Åström
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

Ebba
Lidman
1894-1953

g. Nystrand

Erik
Printzsköld
1889-1908

Ogift.

James
Kennedy
1848-1916

g. De Geer

Claes
Grill
1817-1907

g. Lidman

Helny
Wolff
1858-1942

g. Lidman
Slumpade bilder