DIATRIORON
"Blodsarv" [Albert Bonniers förlag, 1937]
Släktkrönika författad av Sven Lidman.
Det spetälska huset
  › Prolog
  › Livets nessusdräkt
  › Ett människoödes förhistoria
Arvet från fäderna
  › Hur blev jag den jag blev?
  › "Mit drei Zweigen har mein Geschlecht geblüht..."
  › Den andre Sven Lidman
  › Hos Djäknebergs skapare
  › Den tredje Sven Lidman
  › Den borttappade fadern
  › Den återfunne fadern
  › Epilog
Människobarnen på skolbänken
  › Prolog
  › Ett genealogiskt preludium
  › Kumlabarnen och deras öden
  › Sammanhang - ansvar - plikt
  › Kumlaflickorna träda in i brudstol
  › Barnbarnen i katedralskola
  › Ur en släkts olyckskrönika
  › Den tredje generationen på livets tröskel
  › Än ett nytt sekel, än en ny generation
Pommerska sjukan
  › På ett dunkelt sätt
  › Skymtat i de förflutnas segel
  › Vad breven berätta
Musikaliskt mellanspel
  › Muntra musikanter
  › Sommarvind
  › Ödesackompanjemang
  › Final
Egyptisk Nemesis
  › [?]Sven Lidman väntar på vind och befordran
  › Landsflyktens eviga tragik
  › "Lyss jag i kåpans musselskal, brusar Arkipelagen!"
  › Från Nilens stränder
  › "Konungens ankus"
  › Hemlängtan och nya förhoppningar
Lektorsbekymmer
  › Trängsel i befordringstrapporna
  › En skald, en geograf, en filosof och en fysiker funderar på lektorat
  › Lektorer och lärjungar år 1820
  › Motström
Barnsängar och begravningar - Befordringar och bedrövelser
  › "Jag fick jordfästa den oförgätliga"
  › "Tro mig - han kniper det - han griper det"
  › Befordringar och bedrövelser
  › Mödrarnas ångest och lust vid lovets och dödens bädd
  › Fem små arvtagare
  › En predikan av domprosten
  › I bönekedjan kring Korset och Frälsaren
Vargablodets hemlighet
  › Stoftet av musicaliska instrumentmakaren
  › Stackars den, vilken som död faller i de efter levandes och historiens händer!
  › Fröken Lotten von Kræmer får en slavinna
  › En småstadsfrus bekännelser
  › "Alltså ser du ett äktenskap av verklig kärlek"
Fogden, kaptenen och Hans Alenius
  › Prolog
  › Inbördeskrig
  › Främlingskap
  › "Ett tempel, helgat åt fädrens minne"
  › Hans Alenius och Sven Alenius
  › "Livsfarlig spänning"
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

EDVARD
LIEDMAN
(1876‑1955)

g. Karlsson

HEDVIG
DE GEER
(1857‑1934)

Ogift.

SIGRID
LIDMAN
(1893‑1967)

Ogift.

OTTO
SYLVAN
(1865‑1952)

g. Kahl

PEDER
LIDMAN
(1980‑)


SVEN
LIDMAN
(1757‑1823)

g. Landberg
g. Landberg

GERHARD
DE GEER
(1819‑1876)

g. Lidman

CHILU
LIDMAN
(2010‑)


MADELEINE
LIDMAN
(1964‑)

g. Lydén

ANNIKA
LIDMAN
(2018‑)


THEODOR
GRILL
(1864‑1912)

g. Grill

ELSA
LIDMAN
(1874‑1952)

Ogift.
Slumpade bilder