BLOGG
Levnadsteckning för Johan Lidman, 1840-1905 [29 februari 2024]
Publicerat
För tid sedan fick jag låna en gammal resekista av Göran Lidman innehållandes dokument, bilder och annat från Johan Lidman (Göran Lidmans farfars far).
Bilderna är sedan publicerade (LÄS MER: BLOGG: Arkiv: En resekista från Johan Lidman, 1840-1905) men nu har jag kastat mig över ett annat dokument, en levnadsteckning över Johan Lidman. Denna fanns i två versioner, en komponerad, och signerad, av Johan Lidman själv som 1896 samt en från 1941 och signerad "5.12 1941 S.L." (dock omorganiserad). Jag tolkar att S.L. syftar på Johan Lidmans dotter Sigrid Lidman (jag har i andra sammanhang stött på maskinskrivna dokument, brev, etcetera. av henne så det verkar var något hon gillade att göra - vilket är uppskattat).
"Perfekt" tänkte jag "Sigrid Lidmans version blir enkelt att digitalisera och publicera". Vilket jag även gjorde. Problemet visade sig dock att Sigrid Lidman hade förkortat ganska många arbetstitlar och platser, vilket gjorde dokumentet lite svårtolkat. Så jag kastade mig över Johan Lidmans version för att försöka se vad de olika förkortningarna betydde. Men då visade det sig att Sigrid Lidmans version inte innehöll allt som Johan Lidmans version innehöll. Så då satt jag igår att sammanställa mig egen version av levnadsteckningen, en helt komplett sådan.
Men det blev snabbt jobbigt igen... Johan Lidmans var inte heller alltid så lätt att tyda så innan jag blev än mer gråhårig än jag redan är så gav jag upp. "Nej, detta får räcka" och nedan har jag publicerat denna version. Därmed valde jag även att publiceras både Johan Lidmans och Sigrid Lidmans versioner som komplement (BILDER: #3679 och BILDER: #3680 respektive).
Johan Lidmans släkt- och karriärmässiga sammanhang
Johan Lidman var son till Sven Lidman och Ebba Annerstedt och av deras totalt åtta söner var Johan Lidman den karriärmässigt mest framgångsrike. Kapten i flottan, fick flera medaljer, blev riddare av både Kungliga Svärdsorden och Franska Hederslegionen, tjänstgjorde i franska flottan, etcetera.
Johan Lidmans sju bröder gick det sämre för: Carl Lidman, Claes Lidman, Manne Lidman och Otto Lidman drunknade vid olika tillfällen (i Manne Lidmans fall är det lite osäkert var och hur hans liv slutade). De tre andra kom inte långt heller: Thure Lidman blev tjänsteman i Stockholm och Rudolf Lidman en något misslyckad tulltjänsteman. Sam Lidmans militära karriär slutade som löjtnant redan 1850 då han fick benet krossat och amputerat (han avancerade därefter dock till kapten, men jag får intrycket av empati för hans tragiska situation och att han som kapten skulle få en lite bättre pension?).
Dessa öden var naturligtvis i regel inte deras egna fel och oftast mycket tragiska men oavsett så kom de inte långt i karriären. Speciellt om han ser till deras sociala sammanhang: de hade till exempel en kusin som var justitieminister (Ludvig Annerstedt), en syssling som var statsminister (Louis De Geer), en farbror som var amiral (Claes Annerstedt) och så vidare.
Många trådar på sin lyra verkar Johan Lidman dessutom ha haft utöver den militära karriären: gymnastiklärare, uppfinnare (mer om detta kanske i framtiden), tjänsteman, utbildare, administratör, etcetera.
Själva levnadsteckningen
Födelse, antagning, befordran m.m.
född i Linköping
 
17 sep 1857
Kadett vid K.K.A. [Karlberg]
 
8 mar 1865
Sekundlöjtnant vid Kungliga Flottan
 
1 nov 1866
Underlöjtnant vid Kungliga Skärgårdsartilleriet
 
5 feb 1871
Löjtnant
 
3 mar 1876
 
26 sep 1881
Kapten i K. Flottan
 
4 nov 1881
Kaptenslön i 2:a Klass
 
26 jun 1885
Kaptenslön i 1:a Klass
 
1 dec 1885
 
1892
Suppleant i Flottans Pensionskassa
 
13 mar 1896
Avsked
 
1 okt 1904
Besiktningsman i Stockholm
 
Tjänstgöring ombord
1856
Korvetten af Chapman (LÄNGD: 3 mån, POSITION: Kadett)
Östersjön och Nordsjön
1858
Korvetten Jarramas (LÄNGD: 2 mån och 1 d, POSITION: Kadett)
Island och östersjön
1859
Korvetten Jarramas (LÄNGD: 3 mån och 23 d, POSITION: Kadett)
Kanalen och Östersjön
1860
Korvetten af Chapman (LÄNGD: 3 mån och 16 d, POSITION: Kadett)
Östersjön och Nordsjön
1861
Korvetten af Chapman (LÄNGD: 3 mån och 14 d, POSITION: Kadett)
Östersjön och Nordsjön
1862
Korvetten af Chapman (LÄNGD: 3 mån och 20 d, POSITION: Kadett)
Östersjön och Nordsjön
1863
Korvetten af Chapman (LÄNGD: 3 mån och 24 d, POSITION: Kadett)
Östersjön och Island
1864
Korvetten af Chapman (LÄNGD: 2 mån och 29 d, POSITION: Kadett)
Östersjön
1864
Kanonbåten Alfhild (LÄNGD: 25 d, POSITION: Kadett)
Sjömätn. i Östersjöskärgården
1865
Kanonjollen Utgård (LÄNGD: 13 d, POSITION: Chef)
Målskjutning i Stockholms skärgård
1865
Kanonslupen Ottar (LÄNGD: 2 mån, POSITION: Chef)
Östgöta och Stockholms skärgård
1865-66
Fregatten Vanadis (LÄNGD: 8 mån och 15 d, POSITION: Försteofficer)
Västindien
1866
Kanonslupen Ottar (LÄNGD: 1 mån och 20 d, POSITION: Chef)
Stockholms skärgård
1868
Skarg.fartyg (LÄNGD: 3 mån, POSITION: Försteofficer)
Eskader i Stockholms skärgård
1869
Kanonbåt Astrid (LÄNGD: 2 mån och 7 d, POSITION: Försteofficer)
Stockholms skärgård
1870
Sjömansfart. Aeolus (LÄNGD: 4 mån och 21 d, POSITION: Försteofficer)
Sjömätn. i Stockholms skärgård
1871
Korvetten l'Aima (LÄNGD: 3 mån och 18 d, POSITION: Försteofficer)
Sjömätn. i Stockholms skärgård
1872
Kanonbåt Motala (LÄNGD: 3 mån, POSITION: Försteofficer)
1873
Korvetten l'Aima
Medelhavet
1874-75
Garonne
Nouméa
1875
Fregatten la Richilie
Medelhavet
1876
Korvetten Lagerbjelke (LÄNGD: 3 mån och 28 d, POSITION: Andreofficer)
Östersjön
1876-77
Korvetten Balder (LÄNGD: 9 mån och 23 d, POSITION: 3 officer)
Medelhavet
1877
Monitor Loke (LÄNGD: 2 mån och 2 d, POSITION: Andreofficer)
1877
Ångfart. (LÄNGD: 23 d, POSITION: Chef)
Stockholms skärgårdård
1877
Kanonbåten Urd (LÄNGD: 1 mån och 22 d, POSITION: Försteofficer)
Östersjön och Stockholms skärgård
1878
Minfart.Ran (LÄNGD: 3 mån och 7 d, POSITION: Andreofficer)
Stockholms skärgård, Östersjön, Kattegatt
1878
Kanonbåten Rota (LÄNGD: 17 d, POSITION: Försteofficer)
Östersjön
1878
Kanonbåten Skagul (LÄNGD: 17 d, POSITION: Andreofficer)
Östersjön
1879
Korvetten Saga (LÄNGD: 4 mån och 14 d, POSITION: Andreofficer)
Medelhavet
1880
Korvetten Eugenie (Andreofficer)
Nordsjön och Östersjön
1882
Kanonbåten Astrid (LÄNGD: 1 mån och 15 d, POSITION: Chef)
Stockholms skärgård
1882
Kanonbåten Alfhild (LÄNGD: 1 mån, POSITION: Chef)
Stockholms skärgård
1883
Kanonbåten Alfhild (LÄNGD: 13 d, POSITION: Chef)
Stockholms skärgård
1883
Chefsfartyget Drott (LÄNGD: 28 d, POSITION: Sekond)
Östersjön
1884
Kanonbåten Alfhild (LÄNGD: 14 d, POSITION: Chef)
Stockholms skärgård
1884
Kanonbåten Alfhild (LÄNGD: 2 mån och 10 d, POSITION: Chef)
Karantänsbev. Känsö
1885
Monitor Tirfing (LÄNGD: 3 mån och 10 d, POSITION: Sekond)
Östersjön
1887
Kanonbåten Skäggald (LÄNGD: 2 mån och 2 d, POSITION: Chef)
Kattegatt och Östersjön
1887
Logementsf af Chapman (LÄNGD: 7 d, POSITION: Komp.chef för beväring)
1889
Pansarbåten Thorddön (LÄNGD: 2 mån och 12 d, POSITION: Sekond)
Östersjön och Stockholms skärgård
1892
Kanonbåten Sigrid (LÄNGD: 3 mån och 13 d, POSITION: Chef)
Karantänsbev. Känsö
Sigrid förd till Stockholm, Skagerack, Kattegatt, Östersjön i svår decemberstorm.
Tjänstgöring på eller utom stationen i land samt tjänstledighet utöver 15 dagar
1866-68
1872
Instruktionsofficer vid ex skolan i Stockholm
1869-72
Gymnastiklärare vid Elementarläroverket i Stockholm
 
Gymnastiklärare vid Frimurarbarnhusskolan i Kristineberg
1873-76
I fransk örlogstjänst (LÄNGD: 22 mån)
1878
Semester (LÄNGD: 3 mån och 2 d)
1879-80
Instruktionsofficer i ex skolan (LÄNGD: 7 mån och 24 d)
1880-81
Instruktionsofficer i Underbefälsskolan
1881-82
Instruktionsofficer i Underbefälsskolan (LÄNGD: 9 mån och 15 d)
1882-83
Instruktionsofficer i Underbefälsskolan (LÄNGD: 10 mån och 19 d)
1883-84
Instruktionsofficer i Underbefälsskolan (LÄNGD: 9 mån och 6 d)
1884
Examensförrättare på Navigationsskolan i Visby (LÄNGD: 5 d)
1884-85
Instruktionsofficer i Underbefälsskolan
1885-86
Chef i Norrland 3:e Båtsmanskompaniet (LÄNGD: 12 mån)
1886
Examensförrättare vid Navigationsskolan i Gävle (LÄNGD: 5 d)
1886-87
Chef i Norrland 3:e Båtsmanskompaniet (LÄNGD: 9 mån och 21 d)
1887-88
Chef i Norrland 3:e Båtsmanskompaniet (LÄNGD: 12 mån)
1888-89
Lärare i Underbefälsskolan styrmansavd. (LÄNGD: 9 mån och 15 d)
1889
Examensförrättare vid Navigationsskolan i Härnösand (LÄNGD: 5 d)
1889-90
Instruktionsofficer å underbef skolan t.f. (LÄNGD: 12 mån)
 
äldste Instruktionsofficer i ex skolan (LÄNGD: 2 mån)
1890-91
Chef för 10:de Matroskomp (LÄNGD: 12 mån)
1891-92
Chef för 10:de Matroskomp (LÄNGD: 10 mån och 13 d)
1892
Inkallad som fullmäktig i Flottans Pensionskassa (LÄNGD: 19 d)
1892-93
Chef för 10:de Matroskompaniet (LÄNGD: 8 mån och 5 d)
1893
Examensförrättare vid Navigationsskolan i Stockholm (LÄNGD: 19 d)
1893
Tjänstledig (LÄNGD: 21 d)
1893-94
Chef för 10:de Matroskompaniet (LÄNGD: 12 mån)
1894-95
Tjänstgjort å stationen (LÄNGD: 12 mån)
1895-96
Tjänstgjort å stationen (LÄNGD: 5 mån och 15 d)
1903-1904
Tjänstgjort i Fl.Stab (LÄNGD: 4 mån)
Bestraffningar
18 jul 1882
2 dagars arrest utan bevaka /Eskaderchefen/
 
Försummelse av tjänsteplikter.
 
Disciplinstraff av grad 1 enligt 144 § i straffl. för krigsm. (grundstötning)
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

LISA
SCHLATOW
(1984‑)

f.h. Olofsson

WILHELM
JUBELL
(1858‑1902)

g. Pettersson

JOHAN
LIDMAN
(1937‑2019)

g. Österström
g. Andersson

MARGARET
DE GEER
(1863‑1926)

g. Kennedy

SVEN
LIDMAN
(1757‑1823)

g. Landberg
g. Landberg

THURE
LIDMAN
(1833‑1889)

Ogift.

ALBERTINA
RINGSTRAND
(1849‑1942)

Ogift.

EBBA
LIDMAN
(1827‑1909)

g. De Geer

SVEN
LIDMAN
(1784‑1845)

g. Annerstedt

SIXTEN
LEWENHAUPT
(1849‑1916)

g. De Geer

CARL
PRINTZSKÖLD
(1884‑1971)

g. Melander
Slumpade bilder