MEDIA
Föreläsning om Sven Lidmans (1784-1845) resor i Egypten
2015-2016 hölls totalt tre föreläsningar Sven Lidman och hans resor i Egypten. Föreläsningarna leddes av egyptologen Carolin Johansson och mig själv (Jonas Lidman).
Den första hölls på Medelhavsmuseet, den andra på Bild och Ord akademins årsmöte och den tredje i Linköping, Sven Lidmans egen hemstad, vilket därav var extra roligt.
Den första av dessa ägde alltså rum på Medelhavsmuseet (29 september 2015 var datumet) och filmades (spontant) med hjälp av en iPhone så kvalitén kanske inte är den bästa men här är den i alla fall.
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

G-A
LIDMAN
(1895‑1962)

g. Engström

JOAKIM
LANGER
(1957‑)

g. Kaukonen

LISA
SYLVAN
(1878‑1960)

g. Malmberg

ALICE
LIDMAN
(1842‑1925)

g. Löthner

TEKLA
PETTERSSON
(1858‑1923)

g. Jubell

SIGRID
LIDMAN
(1893‑1967)

Ogift.

ALBERTINA
RINGSTRAND
(1849‑1942)

Ogift.

OSCAR
PRINTZSKÖLD
(1887‑1909)

Ogift.

JAMES
KENNEDY
(1848‑1916)

g. De Geer

SVEN
LIDMAN
(1784‑1845)

g. Annerstedt

FABIAN
DE GEER
(1850‑1934)

g. Wachtmeister
Slumpade bilder