MEDIA
Föreläsning om Sven Lidmans (1784-1845) resor i Egypten
2015-2016 hölls totalt tre föreläsningar Sven Lidman och hans resor i Egypten. Föreläsningarna leddes av egyptologen Carolin Johansson och mig själv (Jonas Lidman).
Den första hölls på Medelhavsmuseet, den andra på Bild och Ord akademins årsmöte och den tredje i Linköping, Sven Lidmans egen hemstad, vilket därav var extra roligt.
Den första av dessa ägde alltså rum på Medelhavsmuseet (29 september 2015 var datumet) och filmades (spontant) med hjälp av en iPhone så kvalitén kanske inte är den bästa men här är den i alla fall.
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

OTTO
SYLVAN
(1865‑1952)

g. Kahl

MAURITZ
ÅSTRÖM
(1860‑1924)

Ogift.

LILIAN
LINDGREN
(1922‑2006)

g. Paulsson
g. Bengtsson

HENRIETTE
GRILL
(1860‑1953)

g. Rehbinder

ERIK
PRINTZSKÖLD
(1889‑1908)

Ogift.

OLOF
BERGGRÉN
(1923‑2002)

g. Lidman

INGA-MAJ
GUSTAFSSON
(1926‑2006)

g. Lidman

IDA
DE GEER
(1853‑1926)

g. Printzsköld

SAM
LIDMAN
(1824‑1897)

Ogift.
Slumpade bilder