MEDIA
Föreläsning om Sven Lidmans (1784-1845) resor i Egypten
2015-2016 hölls totalt tre föreläsningar Sven Lidman och hans resor i Egypten. Föreläsningarna leddes av egyptologen Carolin Johansson och mig själv (Jonas Lidman).
Den första hölls på Medelhavsmuseet, den andra på Bild och Ord akademins årsmöte och den tredje i Linköping, Sven Lidmans egen hemstad, vilket därav var extra roligt.
Den första av dessa ägde alltså rum på Medelhavsmuseet (29 september 2015 var datumet) och filmades (spontant) med hjälp av en iPhone så kvalitén kanske inte är den bästa men här är den i alla fall.
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

MAURITZ
ÅSTRÖM
1860-1924

Ogift.

SIGRID
LIDMAN
1893-1967

Ogift.

OSCAR
PRINTZSKÖLD
1887-1909

Ogift.

KARIN
LIDMAN
1915-1929


SAM
LIDMAN
1923-2012

g. Appelquist

SAM
LIDMAN
1981-

f.h. Schmidt
Slumpade bilder