PROFIL

Elisabeth Lidman (1752-1752)

Förnamn
Elisabeth
Generation
1
Extern URL
-
Föräldrar
Peder Larsson (1720-1785) och Annika Bengtsdotter (1720-1803)
Född
12 januari 1752, Lidhult norrgård
Döpt
19 januari 1752, Flisby socken
Död
12 februari 1752, Lidhult norrgård
Gravsatt
16 februari 1752, Flisby gamla kyrkogård

Äktenskap

-

Bilder

-

Relaterade (möjligen)

Omnämnelser

Bloggen

Diatrioron

-

Bloggen

Bilder

Profiler


Sven Frostenson
(1942-2011)


Pekka Langer
(1919-1996)


Claes Grill
(1817-1907)


Gösta Lidman
(1926-2007)


Margaret De Geer
(1863-1926)


Lilian Lindgren
(1922-2006)


Sam Lidman
(1923-2012)


Ina Grill
(1858-1926)


Sam Lidman
(1981-)


Björn Nystrand
(1920-1992)


Erik Liedman
(1907-1986)