PROFIL

Johan Bernhard Wolff (1740-1821)

Förnamn
Johan Bernhard
Kategori
Ingifts ana
Extern URL
-
Föräldrar
Peter Wolff (1697-1762) och Margareta Maria Ambders (1707-1746)
Född
22 juni 1740, Engelholm
Död
Begravning
11 maj 1821, Tyska kyrkan
Gravsatt
?, Wolffska graven
Yrke
Aftonsångspredikant, Tyska kyrkan
 
 
 
 
 
Rektor, Tyska skolan (1767)

Länk till Lidmännen

Farfars far till Olga Wolff (gift med Rudolf Lidman) och Helny Wolff (gift med Johan Lidman).

Äktenskap

Bilder

Relaterade (möjligen)

Omnämnelser

Bloggen

Diatrioron

Bloggen

Bilder

Profiler


Anna Ekeberg
(1847-1935)


Erik Liedman
(1907-1986)


Helny Wolff
(1858-1942)


Ebba Sylvan
(1871-1947)


Carl Lidman
(1887-1947)


Eva Lidman
(1925-2009)


Sam Lidman
(1923-2012)


Birgit Lidman
(1891-1928)


Otto Sylvan
(1832-1909)


Ebba Lidman
(1827-1909)


Rudolf Lidman
(1828-1889)