PROFIL

Johan Carl Lidman (1829-1830)

Förnamn
Johan Carl
Generation
3
Extern URL
-
Föräldrar
Lars Lidman (1786-1839) och Maria Lidman (1790-1867)
Född
28 juli 1829, Lilla Gullborg
Döpt
2 augusti 1829, Tingstad socken
Död
19 maj 1830, Lilla Gullborg
Gravsatt
25 maj 1830, Tingstad kyrkogård

Övrigt

Delar dödsnotis med systern Josephina Lidman (de insjuknar samma dag och dör med en dags mellanrum).

Äktenskap

-

Bilder

-

Relaterade (möjligen)

Omnämnelser

Bloggen

Diatrioron

-

Bloggen

Bilder

Profiler


Eivor Liedman
(1944-1992)


Regina Grill
(1854-1936)


Ebba Lidman
(1894-1953)


Sven Frostenson
(1942-2011)


Sam Lidman
(1923-2012)


Henriette Grill
(1860-1953)


Emelie Lidman
(1812-1897)


Gerhard Lindgren
(1883-1930)


Birgit Lidman
(1891-1928)


Ulla Appelquist
(1929-2018)


Olga Wolff
(1851-1925)


James Kennedy
(1848-1916)


Margaret De Geer
(1863-1926)