PROFIL

Carl Petter Lidman (1796-1797)

Förnamn
Carl Petter
Generation
2
Extern URL
-
Föräldrar
Sven Lidman (1757-1823) och Catharina Landberg (1754-1810)
Född
23 juni 1796, Kapellansgården
Döpt
Död
15 augusti 1797, Kapellansgården
Gravsatt
18 augusti 1797, S:t Johannes kyrkogård

Äktenskap

-

Bilder

-

Relaterade (möjligen)

-

Omnämnelser

Bloggen

Diatrioron

-

Bloggen

Bilder

Profiler


Johan Lidman
(1840-1905)


Ebba Sylvan
(1871-1947)


Erik Liedman
(1907-1986)


Henriette Lidman
(1825-1906)


Boa Lindgren
(1921-2005)


Sam Lidman
(1824-1897)


Gulle Engström
(1898-1979)


Sam Lidman
(1923-2012)


Bibi Lidman
(1928-2020)


Naemi Gustafsson
(1911-1988)


Axel Löthner
(1833-1887)


Edvard Liedman
(1876-1955)


Sigrid Lidman
(1893-1967)


Gerhard Lindgren
(1883-1930)