PROFIL

Manne Lidman (1837-?)

Förnamn
Lars Emanuel
Generation
3
Extern URL
-
Föräldrar
Sven Lidman (1784-1845) och Ebba Annerstedt (1798-1868)
Född
3 mars 1837, Stora Torget 1
Döpt
Död
?, Okänd plats

Äktenskap

-

Bilder

-

Relaterade (möjligen)

Omnämnelser

Bloggen

Diatrioron

Bloggen

Bilder

Profiler


Fabian De Geer
(1850-1934)


Sven Lidman
(1882-1960)


James Kennedy
(1848-1916)


Henriette Grill
(1860-1953)


Tekla Pettersson
(1858-1923)


Alice Lidman
(1842-1925)


Björn Nystrand
(1920-1992)


Sven Lidman
(1757-1823)


Margaret De Geer
(1863-1926)


Jan Berggrén
(1950-1972)


Helny Wolff
(1858-1942)


Johan Lidman
(1937-2019)