BREV

VOLYM 6: Appendix, del 2

#1

Från
Till
Plats, Datum
Konstantinopel, 25 februari 1814

#2

Från
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 10 augusti 1814

#3

Från
Till
Plats, Datum
Konstantinopel, 26 december 1814

#4

Från
Till
Okänd,
Plats, Datum
Konstantinopel, 25 februari 1815

#5

Från
Till
Okänd,
Plats, Datum
Konstantinopel, 10 februari 1815

#6

Från
Till
Plats, Datum
Kairo, 29 april 1815

#7

Från
Till
Okänd,
Plats, Datum
Okänd plats, 20 juni 1815

#8

Från
Till
Okänd,
Plats, Datum
Kos, 7 oktober 1815

#9

Från
Till
Okänd,
Plats, Datum
Frustuna socken, 2 juli 1827

#10

Från
Till
Okänd,
Plats, Datum
Linköping, 8 april 1827

#11

Från
Till
Okänd,
Plats, Datum
Linköping, 21 december 1836

#12

Från
Till
Okänd,
Plats, Datum
Linköping, 25 april 1841

#13

Från
Till
Plats, Datum
Bosporen, 6 juni 1818

#14

Från
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 4 december 1857

#15

Från
Till
Plats, Datum
Svenneby, 12 december 1857

Bloggen

Bilder

Profiler


Lisa Sylvan
(1878-1960)


Margaret De Geer
(1863-1926)


Gösta Lidman
(1926-2007)


Pekka Langer
(1919-1996)


Mauritz Åström
(1860-1924)


Ulla Lidman
(1910-1962)


Helny Wolff
(1858-1942)


Elsa Lidman
(1874-1952)


Ida De Geer
(1853-1926)