BREV

VOLYM 2: Sven Lidmans inkomna brev, 1811-1823

#1

Från
Till
Plats, Datum
Uppsala, 4 juni 1811

#2

Från
Till
Plats, Datum
Uppsala, 4 juni 1811

#3

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 15 november 1811

#4

Från
John Nils Hjort,
Till
Plats, Datum
Hamburg, 16 november 1811

#5

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 22 januari 1812

#6

Från
Christian Hegardt,
Till
Plats, Datum
Wien, 16 februari 1812

#7

Från
Till
Plats, Datum
Wien, 18 februari 1812

#8

Från
Janne Lundborg,
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 30 april 1812

#9

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 28 maj 1812

#10

Från
Christian Hegardt,
Till
Plats, Datum
Wien, 3 augusti 1812

#11

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 12 september 1812

#12

Från
John Nils Hjort,
Till
Plats, Datum
Hamburg, 18 september 1812

#13

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 26 september 1812

#14

Från
Till
Plats, Datum
Uppsala, 29 september 1812

#15

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 15 november 1812

#16

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 20 november 1812

#17

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 28 november 1812

#18

Från
Till
Plats, Datum

#19

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 24 juni 1813

#20

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 6 april 1813

#21

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 25 juni 1813

#22

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 26 juni 1813

#23

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 23 juli 1813

#24

Från
Sven Ekecrantz,
Till
Plats, Datum
Stockholm, 28 juli 1813

#25

Från
Carl Meurling,
Till
Plats, Datum
Linköping, 17 januari 1814

#26

Från
Till
Plats, Datum
Ramsjöholm, 12 augusti 1813

#27

Från
Till
Plats, Datum
Uppsala, 10 september 1813

#28

Från
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 1813

#29

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 22 oktober 1813

#30

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 2 november 1813

#31

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 3 november 1813

#32

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 25 november 1813

#33

Från
"Köhler", Okänd,
Till
Plats, Datum
Linköping, 7 december 1813

#34

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 21 januari 1814

#35

Från
Gustaf Robert von Rosen,
Till
Plats, Datum
Linköping, 13 januari 1814

#36

Från
Magnus Constans af Pontin,
Till
Plats, Datum
Stockholm, 20 december 1814

#37

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad prästgård, 25 april 1814

#38

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 1 juni 1814

#39

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 17 juli 1814

#40

Från
Till
Plats, Datum
Ramsjöholm, 13 augusti 1814

#41

Från
Till
Plats, Datum
Uddevalla, 28 augusti 1814

#42

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 12 november 1814

#43

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 27 september 1814

#44

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 25 november 1814

#45

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 29 november 1814

#46

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 19 december 1814

#47

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 6 april 1815

#48

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 1 februari 1815

#49

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 3 februari 1815

#50

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 15 april 1815

#51

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 16 maj 1815

#52

Från
Till
Plats, Datum
Ramsjöholm, 19 augusti 1815

#53

Från
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 28 augusti 1815

#54

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 5 september 1815

#55

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 6 september 1815

#56

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 11 september 1815

#57

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 2 november 1815

#58

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 29 december 1815

#59

Från
Till
Plats, Datum
Linköping, 19 januari 1816

#60

Från
Till
Plats, Datum

#61

Från
Till
Plats, Datum
Uppsala, 19 februari 1816

#62

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 1 mars 1816

#63

Från
Till
Plats, Datum
Uppsala, 12 april 1816

#64

Från
Till
Plats, Datum
Okänd plats, ?

#65

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 5 juni 1816

#66

Från
Till
Plats, Datum
Ramlösa, 8 augusti 1816

#67

Från
Till
Plats, Datum
Uppsala, 30 augusti 1816

#68

Från
Henrik Wilhelm Fock,
Till
Plats, Datum
Stockholm, 27 oktober 1816

#69

Från
Henrik Wilhelm Fock,
Till
Plats, Datum
Stockholm, 31 oktober 1816

#70

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 14 november 1816

#71

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 11 november 1816

#72

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 21 november 1816

#73

Från
Till
Plats, Datum
Konstantinopel, 25 november 1816

#74

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 21 januari 1817

#75

Från
Okänd,
Till
Plats, Datum
Lucca, 23 augusti 1817

#76

Från
Till
Plats, Datum
Konstantinopel, 2 september 1817

#77

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 26 september 1817

#78

Från
Till
Plats, Datum
Florens, 5 oktober 1817

#79

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 11 november 1817

#80

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 3 februari 1818

#81

Från
"Adam Arvidsson",
Till
Plats, Datum
Rom, 2 mars 1818

#82

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad prästgård, 4 april 1818

#83

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 24 maj 1818

#84

Från
Till
Plats, Datum
Lilla Gullborg, 26 maj 1818

#85

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 29 maj 1818

#86

Från
Jacques Arfwedson,
Till
Plats, Datum
Rom, 2 juni 1818

#87

Från
Johan Wilhelm Karström,
Till
Plats, Datum
Neapel, 3 juni 1818

#88

Från
Jacques Arfwedson,
Till
Plats, Datum
Rom, 20 juni 1818

#89

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 29 juni 1818

#90

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 6 juli 1818

#91

Från
Jacques Arfwedson,
Till
Plats, Datum
Rom, 5 februari 1819

#92

Från
Jacques Arfwedson,
Till
Plats, Datum
Rom, 16 december 1819

#93

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 2 juni 1820

#94

Från
"Tottie & Arfwedson",
Till
Plats, Datum
Stockholm, 18 juli 1820

#95

Från
Okänd,
Till
Plats, Datum
Karlskrona, 7 september 1820

#96

Från
Till
Plats, Datum
Uppsala, 13 oktober 1820

#97

Från
Till
Plats, Datum
Uppsala, 28 november 1820

#98

Från
Svante Montgomery,
Till
Plats, Datum
Lambohov, 14 december 1820

#99

Från
Carl Johan Spaak,
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 20 juni 1821

#100

Från
Till
Plats, Datum
Tuna, 29 januari 1821

#101

Från
Fredrik Axel Dandenell,
Till
Plats, Datum
Vimmerby, 30 mars 1821

#102

Från
Gustaf Ernst Sprinchorn,
Till
Plats, Datum
Lidköping, 31 mars 1821

#103

Från
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 6 april 1821

#104

Från
"J E Petterson",
Till
Plats, Datum
Norrköping, 8 april 1821

#105

Från
Okänd,
Till
Plats, Datum
Åbo, 11 april 1821

#106

Från
"Rudbeck",
Till
Plats, Datum
Stockholm, 13 april 1821

#107

Från
Sven Ekecrantz,
Till
Plats, Datum
Stockholm, 1 maj 1821

#108

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 3 juli 1821

#109

Från
Till
Plats, Datum
Tuna, 21 juli 1821

#110

Från
Till
Plats, Datum
Linköping, 15 augusti 1821

#111

Från
Till
Plats, Datum
Linköping, 15 augusti 1821

#112

Från
Till
Plats, Datum
Linköping, 19 augusti 1821

#113

Från
Till
Plats, Datum
Linköping, 22 augusti 1821

#114

Från
Till
Plats, Datum
Ultuna, 31 augusti 1821

#115

Från
Gustaf Fredrik Böningh,
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 21 augusti 1821

#116

Från
Abraham Wilhelm Iggberg,
Till
Plats, Datum
Stockholm, 14 september 1821

#117

Från
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 18 september 1821

#118

Från
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 22 september 1821

#119

Från
Gustaf Fredrik Böningh,
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 20 oktober 1821

#120

Från
Abraham Wilhelm Iggberg,
Till
Plats, Datum
Stockholm, 4 oktober 1821

#121

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 12 oktober 1821

#122

Från
Till
Plats, Datum
Tuna, 15 oktober 1821

#123

Från
Okänd,
Till
Plats, Datum
Söderköping, 16 oktober 1821

#124

Från
Till
Plats, Datum
Uppsala, 16 oktober 1821

#125

Från
Fabian Wilhelm af Ekenstam,
Till
Plats, Datum
Stockholm, 23 oktober 1821

#126

Från
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 25 oktober 1821

#127

Från
Okänd,
Till
Plats, Datum
Åbo, 8 november 1821

#128

Från
Okänd,
Till
Plats, Datum
Linköping, 14 november 1821

#129

Från
Carl Svanelius,
Till
Plats, Datum
Rogslösa socken, 20 november 1821

#130

Från
Till
Plats, Datum
Starby, 1 juni 1822

#131

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 15 januari 1822

#132

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 24 januari 1823

#133

Från
Jonas Fredrik Carlström,
Till
Plats, Datum
Gistad socken, 26 januari 1822

#134

Från
Okänd,
Till
Plats, Datum
Stockholm, 29 januari 1822

#135

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 18 februari 1822

#136

Från
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 25 februari 1822

#137

Från
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 27 april 1822

#138

Från
Till
Plats, Datum
Uppsala, 5 mars 1822

#139

Från
Till
Plats, Datum
Norrköping, 18 april 1822

#140

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 27 augusti 1822

#141

Från
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 27 augusti 1822

#142

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 9 september 1822

#143

Från
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 24 september 1822

#144

Från
"Clas Arvidsson",
Till
Plats, Datum
Stockholm, 15 oktober 1822

#145

Från
"Rosén",
Till
Plats, Datum
Åbo, 15 oktober 1822

#146

Från
Till
Plats, Datum
Uppsala, 31 oktober 1822

#147

Från
"Simow",
Till
Plats, Datum
Stockholm, 19 november 1822

#148

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 25 november 1822

#149

Från
Till
Plats, Datum
Uppsala, 26 november 1822

#150

Från
"Rosén",
Till
Plats, Datum
Åbo, 4 december 1822

#151

Från
Till
Plats, Datum
Starby, 28 december 1822

#152

Från
Till
Plats, Datum
Stjärnholm, 31 december 1822

#153

Från
Till
Plats, Datum
Stjärnholm, 7 januari 1823

#154

Från
Olof Jonas Sundelin,
Till
Plats, Datum
Norrköping, 12 januari 1823

#155

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 17 januari 1823

#156

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 21 januari 1823

#157

Från
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 1823

#158

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 23 januari 1823

#159

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 23 januari 1823

#160

Från
"Widén",
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 31 januari 1823

#161

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 31 januari 1823

#162

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 31 januari 1823

#163

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 31 januari 1823

#164

Från
"Tottie & Arfwedson",
Till
Plats, Datum
Stockholm, 4 februari 1823

#165

Från
"Tottie & Arfwedson",
Till
Plats, Datum
Stockholm, 10 februari 1823

#166

Från
Till
Plats, Datum
Åbo, 4 februari 1823

#167

Från
Okänd,
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 17 februari 1823

#168

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 22 februari 1823

#169

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 25 februari 1823

#170

Från
Okänd,
Till
Plats, Datum
Stockholm, 28 februari 1823

#171

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 1 mars 1823

#172

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 15 mars 1823

#173

Från
"P Håkanson",
Till
Plats, Datum
Stockholm, 1 april 1823

#174

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 15 april 1823

#175

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 18 april 1823

#176

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 2 maj 1823

#177

Från
Till
Plats, Datum
Tingstad socken, 2 maj 1823

#178

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 8 maj 1823

#179

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 20 maj 1823

#180

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 3 juni 1823

#181

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 3 juni 1823

#182

Från
Okänd,
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 5 juni 1823

#183

Från
Olof Jonas Sundelin,
Till
Plats, Datum
Norrköping, 12 juli 1823

#184

Från
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 2 augusti 1823

#185

Från
"Rosén",
Till
Plats, Datum
Åbo, 20 september 1823

#186

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 22 september 1823

#187

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 21 oktober 1823

#188

Från
Till
Plats, Datum
Starby, 15 november 1823

#189

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 18 november 1823

#190

Från
Gustaf Robert von Rosen,
Till
Plats, Datum
Stjärnholm, 22 november 1823

#191

Från
Till
Plats, Datum
Starby, 25 november 1823

#192

Från
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 29 november 1823

#193

Från
Till
Plats, Datum
Stockholm, 11 december 1823

#194

Från
Till
Plats, Datum
Uppsala, 30 december 1823

#195

Från
Okänd,
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 1821

#196

Från
Okänd,
Till
Plats, Datum
Okänd plats, 10 oktober 1821

Bloggen

Bilder

Profiler


Lilian Lindgren
(1922-2006)


Pekka Langer
(1919-1996)


Wilhelm Jubell
(1858-1902)


Sam Lidman
(1923-2012)


Sam Lidman
(1824-1897)


James Kennedy
(1848-1916)


Viktor Rehbinder
(1844-1926)


Caroline De Geer
(1861-1943)


Anton De Geer
(1848-1919)


Jan Berggrén
(1950-1972)