BLOGG

De sju släkttavlorna: En översikt

Publicerat
15 september 2012

Den heraldiska med talspråket

Ursprung: Sam Lidman

År: ?

Denna tavla är inte så mycket en släkttavla utan en schematisk översikt med hjälp av ett antal porträtt över familjemedlemmar samt ett antal historiska objekt, bland annat en käpp samt en värja som är korslagda.

Från början var även släkttavlan Den lite för ambitiösa och Den dubbelsidiga en del av denna komposition.

Kellgrenska käppen

Käppen, ska ha kommit från Gustaf III, som gav den till sin sekreterare Johan Henrik Kellgren (och som därav inom familjen kallas "Kellgrenska käppen") och till slut kom i Sam Lidmans ägo som gåva från köpmannen Carl Arfwedson inför Sam Lidman konvalescentresa 1851.

Cederströmska värjan

Värjan ska, enligt "Gossen i grottan", komma från "Charlotte Cederströms bror" (informationen är tyvärr inte mer specifik än så) som ska ha burit detta värjan under Slaget vid Svensksund samt stormningen av Baltischport. Min slutsats är att det handlar om Rudolf Cederström eftersom denne ska ha deltagit i båda dessa slag.

På tavlan står även Sam Lidmans talspråk "Sakta framåt", om vilket Ernest Thiel (Karin Thiels far och likväl Sven Lidmans svärfar) lär ha sagt att Sam Lidman i stället borde ha använt "Långsamt bakåt" - en referens till Sam Lidmans konservatism.

Sven Lidman skriver i "Gossen i grottan" att denna tavla för Sam Lidman "kom att ersätta den alltid saknade adliga vapenskölden", vilket skulle kunna förklara dess, minst sagt, heraldiska aura.

Några delar av denna komposition har tyvärr gått förlorade i och med ett inbrott. Dessutom har två andra delar tagits loss permanent för att skapa egna släktträd: Den dubbelsidiga och Den lite för ambitiösa (mer nedan).

Bilder

Den dubbelsidiga

Ursprung: Sam Lidman

År: 1871 (dock senare reviderad)

Baksidan (denna tavla är av någon anledning dubbelsidig, och inte två separata tavlor) ger en översikt över diverse relaterade, adliga släkter.

Finns som original i två upplagor, som dock inte är helt identiska.

Hängde från början på släkttavlan Den heraldiska med talspråket (beskriven ovan).

2011 gjordes tre kopior (ej dubbelsidiga) med hjälp av professionell digitalkamera, professionella utskrifter samt en rammakare. Dessa gjordes åt Elisabeth Lidman, Jonas Lidman samt Sven Lidman (som stod hos honom vid hans sjuksäng under hans sista dagar). 2012 gjordes en fjärde kopia åt Madeleine Lidman.

Bilder

Den lite för ambitiösa

Ursprung: Sam Lidman

År: 1872

Denna tavla, som är högst schematisk i sin natur, är den som går längst i sina historiska ambitioner i och med att den spårade ett släktskap tillbaka till Harald Hårfager. Denna länk baserade sig dock på en feltolkning. Detta misstag var något som Sam Lidman sedan insåg, men tavlan finns kvar.

Hängde från början på släkttavlan Den heraldiska med talspråket (beskriven ovan).

Bilder

Den jäderlundska

Ursprung: Sven Lidman

År: ?

Tavlan är sammanställd av Ivan Jäderlund, en kontroversiell person inom släktforskningsvärlden (undermåliga släktutredningar kallas "Jäderlundare" efter honom) men gjordes oavsett på Sven Lidmans uppdrag.

Denna tavla gör även Bengt Gustafsson, en fiktiv person till släktens äldsta kända medlem (LÄS MER: Sam Lidman: Den kreative släktforskaren).

Bilder

Den ej färdigställda

Ursprung: Sven Lidman

År: ?

Denna tavla, som fokuserar uteslutande på ättlingar till Sven Lidman, påbörjades av Sven Lidman men arbetet med den avslutades aldrig. Troligtvis såg Sven Lidman det som sin uppgift att även han skulle skapa en släkttavla efter att de två föregående generationerna (Sam Lidman och Sven Lidman) hade gjort samma sak.

Bilder

Den lite abstrakta

Ursprung: Sam Lidman

År: ?

Denna tavla är lite abstrakt i sin natur och finns inhuggen i ett antal stenar på Djäkneberget i Västerås.

Första stenen, 1560-1660

Personer: Bengt Gustafsson, Sven Bengtsson och Sven Svensson

Denna sten är troligtvis en historieförfalskning eftersom tre de anfäder som nämns på denna är personer som Sam Lidman troligtvis hittade på (läs mer i Sam Lidman: Den kreative släktforskaren).

Andra stenen, 1660-1760

Personer: Torrsjö-Peder, Lars Pedersson och Peder Larsson

Tredje stenen, 1760-1860

Personer: Sven Lidman, Sven Lidman och Rudolf Lidman

Fjärde stenen

Personer: "Lill-Swen"

Syftar på Sven Lidman, som i detta sammanhang Sam Lidman i så fall gjorde till en direkt, i nedstigande led, släktmässig arvtagare till de anfäder som nämns på de övriga stenarna.

Bilder

Den digitala

Ursprung: Jonas Lidman

År: 2011 (uppdateras kontinuerligt)

Denna sista tavla är helt digital och finns endast på webben. Dessutom skiljer den sig radikalt från sina föregångare på det sättet att den uppdateras kontinuerligt.

Själva släkttavlan hittar du från menyn längst upp.

Bilder

Bloggen

Bilder

Profiler


Per Sylvan
(1870-1953)


Ebba Annerstedt
(1798-1868)


Helny Wolff
(1858-1942)


Ebba Lidman
(1827-1909)


Sven Frostenson
(1942-2011)


Sven Lidman
(1784-1845)


Thure Lidman
(1833-1889)


Ingrid Melander
(1884-1960)


Emelie Lidman
(1812-1897)


Otto Sylvan
(1832-1909)