BLOGG

Om Karströmska anor och (prästerliga) släktingar

Publicerat
25 oktober 2023

Detta blogginlägg handlar om en tidigare okänd släkt bland de Lidmanska anorna: släkten Karström.

Det hela började med två brev i arkivet, ett från Jonas Fredrik Carlström (prost i Gistad socken) samt ett från Johan Wilhelm Karström (konsul i Neapel), båda adresserade till domprosten Sven Lidman. Jag visste att domprostens hette Kerstin Karström så jag tänkte att det kanske fanns en släktmässig länk?

Jag har, efter lite efterforskningar, hittat just detta (se trädet nedan). Men projektet utvecklade sig lite mer, till ett längre arbete rörande de Karströmska anorna och en teori om prästerliga influenser samt en reflektion rörande diplomatiska kontakter.

Karström eller Carlström?

Först en liten utläggning kring namnet eftersom det verkar stavas lite olika, Karström eller Carlström, vilket är en källa till förvirring. En del källor hävdar att det är en specifik gren som stavar efternamnet Carlström medan andra hävdar att det är de prästerliga ättlingarna som stavar det på detta sätt. Jag har inte lyckats utröna något svar på denna fråga och ser det som följande: Karström är det ursprungliga, vissa stavar det annorlunda, men det är oavsett samma släkt.

Om de Karströmska anorna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Erland Larsson
(1622-1688)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Per Karström
(1650-1734)

 


Sven Karström
(1660-1724)

 


Johan Karström
(1662-1722)

 


Brita Olofsdotter
(?-?)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Johan Carlström
(1688-1748)

 


Johan Karström
(1701-1780)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Jonas Fredrik Carlström
(1745-1826)

 


Anders Karström
(1736-1781)

 
 
 


Peder Larsson
(1720-1785)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Johan Wilhelm Karström
(?-1819)

 
 
 


Sven Lidman
(1757-1823)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Sven Lidman
(1784-1845)

 
 

Släkten Karström går tillbaka till Lars Arvidsson (ryttare på Karstorp) och hustrun Karin Erlandsdotter. Om dessa två är inte mycket känt mer än namnet på ett av deras barn, sonen Erland Larsson (jordbrukare på Karstorp). Erland Larsson och hustrun Maria Svensdotter gav sina barn namnet Karström efter Karstorp i Bälaryd socken.

Att på detta sätt ge barnen ett efternamn baserat på platsen de bodde på var något Annika Bengtsdotter och maken Peder Larsson (de Lidmanska stamföräldrarna) kom att göra drygt 100 år senare och jag har tidigare spekulerat att de Karströmska anorna påverkade deras beslut (LÄS MER: Ursprunget till namnet Lidman).

Erland Larssons son, Johan Karström, som alltså var född på Karstorp, flyttar på 1690-talet till Lidhult där han även avlider 1722. Hans dotter Kerstin Karström var, tillsammans sin make Bengt Bolling, föräldrar till Annika Bengtsdotter.

Nya genealogiska fynd är att Johan Karströms fru hette Brita Olofsdotter (hon nämns, märkligt nog, inte i dottern Kerstin Karströms födelsenotis men i dennes yngre broder Olof Karströms födelsenotis). Jag har, utöver Olof Karström och Kerstin Karström, även hittat flera barn till Johan Karström och Brita Olofsdotter: Erland Karström, Sven Karström och Annika Karström (vars vidare öden i skrivande stund är nästan helt okända).

I boken "Under låga takåsar" går det att läsa mer om Bälaryd socken och Karstorp, där även några av de Lidmanska anorna och släktingar nämns.

Prästerliga inspirationer från Karströmska släktingar?

En annan intressant detalj med de Karströmska anorna är hur en av dess grenar, ättlingar till Johan Karströms bror Per Karström, innehåller många präster. Mest intressant är nog sonsonen Magnus Carlström, som slutade sina dagar som kyrkoherde i Västra Ryd socken. Men innan detta var han åren 1763-1794 komminister i både Flisby socken och Solberga socken. Han borde därmed vara den som döpt, vigt, konfirmerat och begravt samtliga Lidmän (och deras släktingar) som levt i någon av dessa två socknar i mer än 30 år. Han borde till exempel lett Peder Larsson begravning, vigt Johan Lidman och Lena Bolling (och döpt nästa alla deras barn).

Detta påminner mig om hur min morfar Sven Lidman talade om den besläktade prästen Jonas Lidman (kyrkoherde i Eksjö församling). Min morfar berättade om hur Jonas Lidman, som Peder Larssons informator, öppnade ögonen för Peder Larsson, om hur det fanns möjligheter i att utbilda sig. Detta i sin tur resulterade i att Peder Larsson lät sonen Sven Lidman studera teologi och sonen blev så småningom prost i Tingstad socken.

Jag vet inte riktigt vad av detta som är sant (var Jonas Lidman verkligen Peder Larssons informator, eller var detta bara en spekulation som sedan återberättades som fakta?). Det kan naturligtvis vara sant men i och med upptäckten avMagnus Carlström så är det några saker jag tänkt på.

  • Magnus Carlström, som komminister i Flisby socken och Solberga socken, var direkt engagerad i socknens invånare på så många sätt: dop, vigslar, begravningar, mässor varje söndag (och då nattvarden) och inte minst, som nyhetsförmedlare (innan massmediernas uppkomst så var socknens präst den som mottog och förmedlade dessa). Så närvarande kunde naturligtvis inte Jonas Lidman vara.
  • Magnus Carlström befanns sig närmare geografiskt, verksam i samma socken, medan Jonas Lidman befanns sig i Eksjö, vilket på den tiden var på ett väldigt avstånd.
  • Släktskapet med Magnus Carlström var betydligt närmare (modern Annika Bengtsdotters syssling) och även om Jonas Lidman var släkt, så var detta på ganska långt avstånd (LÄS MER: Ursprunget till namnet Lidman).

Jag vet faktiskt inte vad som fick Peder Larsson att låta sonen Sven Lidman studera teologi (eller om han valde det själv). Men kom inspirationen från prästerliga släktingar så anser jag att Magnus Carlström vara en mycket mer trolig kandidat än Jonas Lidman.

Träffade Sven Lidman Johan Wilhelm Karström i Neapel?

Johan Wilhelm Karström var alltså konsul i Neapel (död där genom självmord 1819). Men året innan var Sven Lidman där, på väg hem från Konstantinopel (LÄS MER: Sven Lidman: Legationspredikant). Frågan blir då huruvida Sven Lidman träffade Johan Wilhelm Karström vid detta tillfälle? Brevet som finns i arkivet, daterat 3 juni 1818 och alltså författat av Johan Wilhelm Karström avslöjar ingenting om ett sådant möte. Men det är troligt för jag tänker att en svensk före detta legationspredikant med diplomatiska aspirationer (Sven Lidman hade för tillfället lösa planer på att satsa på en karriär inom den diplomatiska världen) borde sammanstråla med en svensk konsul i vilken utländsk stad han än befinner sig?

Bloggen

Bilder

Profiler


Claes Lidman
(1831-1857)


Caroline De Geer
(1861-1943)


Pekka Langer
(1919-1996)


Elsa Lidman
(1874-1952)


Henriette Grill
(1860-1953)


Björn Nystrand
(1920-1992)


Olga Wolff
(1851-1925)


Viktor Rehbinder
(1844-1926)


Ebba Lyth
(1880-1957)