BLOGG

Levnadsteckning för Johan Lidman, 1840-1905

Publicerat
29 februari 2024

För tid sedan fick jag låna en gammal resekista av Göran Lidman innehållandes dokument, bilder och annat från Johan Lidman (Göran Lidmans farfars far).

Bilderna är sedan publicerade (LÄS MER: Arkiv: En resekista från Johan Lidman, 1840-1905) men nu har jag kastat mig över ett annat dokument, en levnadsteckning över Johan Lidman. Denna fanns i två versioner, en komponerad, och signerad, av Johan Lidman själv som 1896 samt en från 1941 och signerad "5.12 1941 S.L." (dock omorganiserad). Jag tolkar att S.L. syftar på Johan Lidmans dotter Sigrid Lidman (jag har i andra sammanhang stött på maskinskrivna dokument, brev, etcetera. av henne så det verkar var något hon gillade att göra - vilket är uppskattat).

"Perfekt" tänkte jag "Sigrid Lidmans version blir enkelt att digitalisera och publicera". Vilket jag även gjorde. Problemet visade sig dock att Sigrid Lidman hade förkortat ganska många arbetstitlar och platser, vilket gjorde dokumentet lite svårtolkat. Så jag kastade mig över Johan Lidmans version för att försöka se vad de olika förkortningarna betydde. Men då visade det sig att Sigrid Lidmans version inte innehöll allt som Johan Lidmans version innehöll. Så då satt jag igår att sammanställa mig egen version av levnadsteckningen, en helt komplett sådan.

Men det blev snabbt jobbigt igen... Johan Lidmans var inte heller alltid så lätt att tyda så innan jag blev än mer gråhårig än jag redan är så gav jag upp. "Nej, detta får räcka" och nedan har jag publicerat denna version. Därmed valde jag även att publiceras både Johan Lidmans och Sigrid Lidmans versioner som komplement (#3679 och #3680 respektive).

Johan Lidmans släkt- och karriärmässiga sammanhang

Johan Lidman var son till Sven Lidman och Ebba Annerstedt och av deras totalt åtta söner var Johan Lidman den karriärmässigt mest framgångsrike. Kapten i flottan, fick flera medaljer, blev riddare av både Kungliga Svärdsorden och Franska Hederslegionen, tjänstgjorde i franska flottan, etcetera.

Johan Lidmans sju bröder gick det sämre för: Carl Lidman, Claes Lidman, Manne Lidman och Otto Lidman drunknade vid olika tillfällen (i Manne Lidmans fall är det lite osäkert var och hur hans liv slutade). De tre andra kom inte långt heller: Thure Lidman blev tjänsteman i Stockholm och Rudolf Lidman en något misslyckad tulltjänsteman. Sam Lidmans militära karriär slutade som löjtnant redan 1850 då han fick benet krossat och amputerat (han avancerade därefter dock till kapten, men jag får intrycket av empati för hans tragiska situation och att han som kapten skulle få en lite bättre pension?).

Dessa öden var naturligtvis i regel inte deras egna fel och oftast mycket tragiska men oavsett så kom de inte långt i karriären. Speciellt om han ser till deras sociala sammanhang: de hade till exempel en kusin som var justitieminister (Ludvig Annerstedt), en syssling som var statsminister (Louis De Geer), en farbror som var amiral (Claes Annerstedt) och så vidare.

Många trådar på sin lyra verkar Johan Lidman dessutom ha haft utöver den militära karriären: gymnastiklärare, uppfinnare (mer om detta kanske i framtiden), tjänsteman, utbildare, administratör, etcetera.

Själva levnadsteckningen

Födelse, antagning, befordran m.m.

18 augusti 1840 född i Linköping

17 september 1857 Kadett vid K.K.A. [Karlberg]

8 mars 1865 Sekundlöjtnant vid Kungliga Flottan

1 november 1866 Underlöjtnant vid Kungliga Skärgårdsartilleriet

5 februari 1871 Löjtnant

3 mars 1876 Riddare av Franska Hederslegionen

26 september 1881 Kapten i K. Flottan

4 november 1881 Kaptenslön i 2:a Klass

26 juni 1885 Kaptenslön i 1:a Klass

1 december 1885 Riddare av Kungliga Svärdsorden

1892 Suppleant i Flottans Pensionskassa

13 mars 1896 Avsked

1 oktober 1904 Besiktningsman i Stockholm

15 februari 1905 Död i Stockholm

Tjänstgöring ombord

1856 Korvetten af Chapman (LÄNGD: 3 mån, POSITION: Kadett), Östersjön och Nordsjön

1858 Korvetten Jarramas (LÄNGD: 2 mån och 1 d, POSITION: Kadett), Island och östersjön

1859 Korvetten Jarramas (LÄNGD: 3 mån och 23 d, POSITION: Kadett), Kanalen och Östersjön

1860 Korvetten af Chapman (LÄNGD: 3 mån och 16 d, POSITION: Kadett), och Nordsjön

1861 Korvetten af Chapman (LÄNGD: 3 mån och 14 d, POSITION: Kadett), och Nordsjön

1862 Korvetten af Chapman (LÄNGD: 3 mån och 20 d, POSITION: Kadett), och Nordsjön

1863 Korvetten af Chapman (LÄNGD: 3 mån och 24 d, POSITION: Kadett), och Island

1864 Korvetten af Chapman (LÄNGD: 2 mån och 29 d, POSITION: Kadett),

1864 Kanonbåten Alfhild (LÄNGD: 25 d, POSITION: Kadett), Sjömätn. i Östersjöskärgården

1865 Kanonjollen Utgård (LÄNGD: 13 d, POSITION: Chef), Målskjutning i Stockholms skärgård

1865 Kanonslupen Ottar (LÄNGD: 2 mån, POSITION: Chef), Östgöta och Stockholms skärgård

1865-66 Fregatten Vanadis (LÄNGD: 8 mån och 15 d, POSITION: Försteofficer), Västindien

1866 Kanonslupen Ottar (LÄNGD: 1 mån och 20 d, POSITION: Chef), Stockholms skärgård

1868 Skarg.fartyg (LÄNGD: 3 mån, POSITION: Försteofficer), Eskader i Stockholms skärgård

1869 Kanonbåt Astrid (LÄNGD: 2 mån och 7 d, POSITION: Försteofficer), Stockholms skärgård

1870 Sjömansfart. Aeolus (LÄNGD: 4 mån och 21 d, POSITION: Försteofficer), Sjömätn. i Stockholms skärgård

1871 Korvetten l'Aima (LÄNGD: 3 mån och 18 d, POSITION: Försteofficer), Sjömätn. i Stockholms skärgård

1872 Kanonbåt Motala (LÄNGD: 3 mån, POSITION: Försteofficer), Norge

1873 Korvetten l'Aima, Medelhavet

1874-75 Garonne, Nouméa

1875 Fregatten la Richilie, Medelhavet

1876 Korvetten Lagerbjelke (LÄNGD: 3 mån och 28 d, POSITION: Andreofficer),

1876-77 Korvetten Balder (LÄNGD: 9 mån och 23 d, POSITION: 3 officer), Medelhavet

1877 Monitor Loke (LÄNGD: 2 mån och 2 d, POSITION: Andreofficer), Karlskrona redd

1877 Ångfart. (LÄNGD: 23 d, POSITION: Chef), Stockholms skärgårdård

1877 Kanonbåten Urd (LÄNGD: 1 mån och 22 d, POSITION: Försteofficer), och Stockholms skärgård

1878 Minfart.Ran (LÄNGD: 3 mån och 7 d, POSITION: Andreofficer), Stockholms skärgård, Östersjön, Kattegatt

1878 Kanonbåten Rota (LÄNGD: 17 d, POSITION: Försteofficer),

1878 Kanonbåten Skagul (LÄNGD: 17 d, POSITION: Andreofficer),

1879 Korvetten Saga (LÄNGD: 4 mån och 14 d, POSITION: Andreofficer), Medelhavet

1880 Korvetten Eugenie (Andreofficer), Nordsjön och Östersjön

1882 Kanonbåten Astrid (LÄNGD: 1 mån och 15 d, POSITION: Chef), Stockholms skärgård

1882 Kanonbåten Alfhild (LÄNGD: 1 mån, POSITION: Chef), Stockholms skärgård

1883 Kanonbåten Alfhild (LÄNGD: 13 d, POSITION: Chef), Stockholms skärgård

1883 Chefsfartyget Drott (LÄNGD: 28 d, POSITION: Sekond),

1884 Kanonbåten Alfhild (LÄNGD: 14 d, POSITION: Chef), Stockholms skärgård

1884 Kanonbåten Alfhild (LÄNGD: 2 mån och 10 d, POSITION: Chef), Karantänsbev. Känsö

1885 Monitor Tirfing (LÄNGD: 3 mån och 10 d, POSITION: Sekond),

1887 Kanonbåten Skäggald (LÄNGD: 2 mån och 2 d, POSITION: Chef), Kattegatt och Östersjön

1887 Logementsf af Chapman (LÄNGD: 7 d, POSITION: Komp.chef för beväring), Karlskrona redd

1889 Pansarbåten Thorddön (LÄNGD: 2 mån och 12 d, POSITION: Sekond), och Stockholms skärgård

1892 Kanonbåten Sigrid (LÄNGD: 3 mån och 13 d, POSITION: Chef), Karantänsbev. Känsö

Sigrid förd till Stockholm, Skagerack, Kattegatt, Östersjön i svår decemberstorm.

Tjänstgöring på eller utom stationen i land samt tjänstledighet utöver 15 dagar

1866-68 Kommendering vid Gymnastiska Centralinstitutet

1872 Instruktionsofficer vid ex skolan i Stockholm

1869-72 gymnastiklärare vid Elementarläroverket i Stockholm

gymnastiklärare vid Frimurarbarnhusskolan i Kristineberg

1873-76 I fransk örlogstjänst (LÄNGD: 22 mån)

1878 Semester (LÄNGD: 3 mån och 2 d)

1879-80 Instruktionsofficer i ex skolan (LÄNGD: 7 mån och 24 d)

1880-81 Instruktionsofficer i Underbefälsskolan

1881-82 Instruktionsofficer i Underbefälsskolan (LÄNGD: 9 mån och 15 d)

1882-83 Instruktionsofficer i Underbefälsskolan (LÄNGD: 10 mån och 19 d)

1883-84 Instruktionsofficer i Underbefälsskolan (LÄNGD: 9 mån och 6 d)

1884 Examensförrättare på Navigationsskolan i Visby (LÄNGD: 5 d)

1884-85 Instruktionsofficer i Underbefälsskolan

1885-86 Chef i Norrland 3:e Båtsmanskompaniet (LÄNGD: 12 mån)

1886 Examensförrättare vid Navigationsskolan i Gävle (LÄNGD: 5 d)

1886-87 Chef i Norrland 3:e Båtsmanskompaniet (LÄNGD: 9 mån och 21 d)

1887-88 Chef i Norrland 3:e Båtsmanskompaniet (LÄNGD: 12 mån)

1888-89 lärare i Underbefälsskolan styrmansavd. (LÄNGD: 9 mån och 15 d)

1889 Examensförrättare vid Navigationsskolan i Härnösand (LÄNGD: 5 d)

1889-90 Instruktionsofficer å underbef skolan t.f. (LÄNGD: 12 mån)

äldste Instruktionsofficer i ex skolan (LÄNGD: 2 mån)

1890-91 Chef för 10:de Matroskomp (LÄNGD: 12 mån)

1891-92 Chef för 10:de Matroskomp (LÄNGD: 10 mån och 13 d)

1892 Inkallad som fullmäktig i Flottans Pensionskassa (LÄNGD: 19 d)

1892-93 Chef för 10:de Matroskompaniet (LÄNGD: 8 mån och 5 d)

1893 Examensförrättare vid Navigationsskolan i Stockholm (LÄNGD: 19 d)

1893 Tjänstledig (LÄNGD: 21 d)

1893-94 Chef för 10:de Matroskompaniet (LÄNGD: 12 mån)

1894-95 Tjänstgjort å stationen (LÄNGD: 12 mån)

1895-96 Tjänstgjort å stationen (LÄNGD: 5 mån och 15 d)

1903-1904 Tjänstgjort i Fl.Stab (LÄNGD: 4 mån)

Bestraffningar

18 juli 1882 2 dagars arrest utan bevaka /Eskaderchefen/

Försummelse av tjänsteplikter.

Disciplinstraff av grad 1 enligt 144 § i straffl. för krigsm. (grundstötning)

Bloggen

Bilder

Profiler


Hedvig De Geer
(1857-1934)


Henriette Grill
(1860-1953)


Sigrid Lidman
(1893-1967)


Karin Thiel
(1889-1963)


Pekka Langer
(1919-1996)


Axel Löthner
(1833-1887)


Henriette Lidman
(1825-1906)