BLOGG

Lidmannamnen och deras möjliga ursprung

Publicerat
9 juli 2024

Historierna om de så kallade Lidmannamnen var något jag ofta hörde talas om under min uppväxt. Namn som Sven, Peder, Johan och Ebba nämndes ofta i detta sammanhang. Det fanns naturligtvis ingen officiell lista över dessa namn men detta blogginlägg är ett försök att skapa en översikt samt spåra deras (möjliga) ursprung.

Om att ärva namn, och från vem eller vad

Före den moderna eran så fick ett nyfött barns ofta namn från anor. Det fanns traditioner att den förstfödda flickan skulle få till exempel farmors namn, den andra mormors, etcetera. Om den nyfödda dottern sedan avled, gick namnet vidare till nästfödda dotter. På detta sätt så kom namn att naturligt leva vidare och skapa traditioner.

Föräldrars val av namn till sina barn kommer naturligtvis inte uteslutande från anor. Andra släktingar, speciellt om de bodde på samma gård, kunde också vara en källa (detta kommer vi att se exempel på nedan).

Även bibeln kunde vara en källa. Detta drevs, speciellt från 1700-talet och framåt, från kyrkans håll, då man ville tränga ut mer fornnordiska namn och ersätta dessa med namn som hade ett mer bibliskt ursprung.

Kort om metodiken

I många fall vet att en person till exempel hette Sven Lidman, då är det lätt, "Sven" får då en viss poäng i sammanställningen. Men många Lidmän vet vi inte vad de hade för tilltalsnamn, bara de flertalet namn som står i till exempel födelsenotiser. Om en person som döps till Sven Peder Carl Lidman och avlider bara två år gammal, hur ska vi då veta vad han hade för tilltalsnamn? Det är omöjligt att säga. Han kan ha haft Sven, Peder eller Carl som tilltalsnamn. Hur väger man in detta?

För att försöka lösa detta så har jag skapat ett poängsystem som är relativt komplicerat men kortfattat så får det ut på följande: poäng baserat på dels antal förekomster, dels huruvida dessa är bekräftade tilltalsnamn, vilket ger mer poäng per förekomst, eller inte (som i exemplet ovan med Sven Peder Carl Lidman), där alla de olika namnen får poäng, dock inte lika många.

I slutändan räknas alla de olika namnens totala poäng ihop.

Svärdssidan, första plats...

Johan

Förekomster

Möjliga

Analys

Den första förekomsten av detta namn är Johan Lidman (född 1755). Dennes far Peder Larsson hade en farmors far med namnet Johan (i alla fall att döma av farmoderns namn, Elisabeth Johansdotter). Men finner det mer troligt att inspirationen kommer från modern Annika Bengtsdotters anor, de med namnet Karström (LÄS MER: Om Karströmska anor och (prästerliga) släktingar) i allmänhet och speciellt hennes morfar Johan Karström. Denne hade varit handlare och rusthållare i Lidhult och flera av ättlingarna levde kvar samtidigt som Annika Bengtsdotter tid där tillsammans med maken Peder Larsson.

Inspiration från släktingar i Lidhult??

I Lidhult hade Annika Bengtsdotter bland annat Annika Bengtsdotters två morbröder, Lars Karström och Sven Karström samt en kusin, Johan Karström. Jag har i blogginlägget Lidmangårdar: Lidhult fört resonemanget att den första Johan Lidman (och hans bröder Lars Lidman och Sven Lidman) fick sina namn, inte efter anor, utan från samtida släktingar i Lidhult.

Andra plats...

Sven

Förekomster

Möjliga

Analys

Det finns en Sven Svensson bland Bolling-anorna (LÄS MER: Släkten Bolling från Småland) som uppenbarligen dessutom hade en far med namnet Sven. Men vi befinner oss över 100 år mellan Sven Svenssons död 1636 och den första förekomsten av Sven Lidman: Sven Lidmans födelse 1757 så det verkar lite långsökt (kände man verkligen till anor så pass långt tillbaka?). Mer troligt är att Sven Lidman fick sitt namn efter fadern Peder Larsson morfar Sven Andersson och anorna på Mårtensdrätt (Sven Andersson hade, att döma av faderns Anders Svenssons namn dessutom en farfar med namnet Sven).

Namnet kan även ha kommit från fadern Peder Larsson och modern Annika Bengtsdotters samtid i Lidhult (läs mer i stycket ovan rörande Johan, "Inspiration från släktingar i Lidhult?").

Tredje plats...

Carl

Förekomster

Möjliga

Analys
 
 
 
 
 
 
 
 


Carl Fredrik Widegren
(1701-1767)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Carl Cederström
(1774-1842)

 


Sven Lidman
(1757-1823)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Carl Annerstedt
(1800-1840)


Ebba Annerstedt
(1798-1868)

 


Sven Lidman
(1784-1845)

 


Lars Lidman
(1786-1839)


Carl Lidman
(1788-1788)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Carl Lidman
(1821-1846)


Johan Lidman
(1840-1905)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Carl Lidman
(1887-1947)

 
 
 
 
 

Minst tre traditioner anser jag spela in här.

Widegrenska traditionen

De två första förekomsterna av namnet är Carl Lidman, född 1788, och yngre brodern Carl Petter Lidman, född 1796 (och som troligtvis hade tilltalsnamnet Carl, efter sin avlidne äldre bror). Dessa två misstänker jag är döpta efter modern Catharina Landbergs morfar Carl Fredrik Widegren (jag har dock motsägelsefulla uppgifter huruvida denne faktiskt hette Carl eller Fredrik). Oavsett så avlider Carl Lidman och Carl Petter Lidman som barn.

Carl Lidman och Carl Petter Lidman fick två brorsöner med namnet Carl, som troligtvis är ett eko av samma tradition. Den första är Johan Carl Lidman, född 1829, son till Lars Lidman och Jenny Benzelstierna (död som barn). Den andra är Carl Lidman, född 1821, son till Sven Lidman och Ebba Annerstedt, död ogift och utan barn, i och med HMS Carlskronas förlisning (LÄS MER: Carl Lidmans sista seglats).

Rosensteinska traditionen

Jag har tidigare spekulerat om att Sven Lidman och Ebba Annerstedts förstfödda son och dotter (den ovan nämnda Carl Lidman och Henriette Lidman) fick sina namn från Ebba Annerstedts fosterföräldrar Carl von Rosenstein och Henriette Cederström (LÄS MER: Biografi: Ebba Annerstedt). Flera traditioner kan i och för sig ha påverkat att Carl Lidman fick det namn han fick.

Cederströmska traditionen

Influenser kan även ha kommit från Ebba Annerstedt: förnamnet Carl är vanligt på hennes möderne (till exempel morbrodern Carl Cederström) men hon hade även en bror med namnet Carl, Carl Annerstedt.

Avslutningsvis misstänker jag att Carl Lidman (född 1887) är döpt efter sin farbror Carl Lidman (den född 1821). Carl Lidman dog utan ättlingar så även här nådde namnet en återvändsgränd.

Jag inser nu att namnet Carl verkar något ödesmättat då ingen bärare av namnet har någonsin fått några barn...

Sam

Förekomster

Analys

Här är rätt linjärt och enkelt. Namnet går tillbaka till Ebba Annerstedts far, Samuel Annerstedt. Den första förekomsten av namnet är Ebba Annerstedts son Sam Lidman, som alltså fick det från sin morfar. Denne fostrade sedan brorsonen Sven Lidman, som i sin tur gav sin andra son namnet Sam Lidman.

Fjärde plats...

Claes

Förekomster

Möjliga

Analys

Claes har troligtvis sitt ursprung i Ebba Annerstedts anor på mödernet i allmänhet (släkten Cederström, där Claes verkar vara ett vanligt) och då mer specifikt i Ebba Annerstedts morfar Claes Cederström. Troligtvis fick denne i sin tur fick namnet från sin moders farfar, Claes Rålamb.

Detta förklarar dock inte förekomsten av namnet i Claes Gustaf Lidmans fall, då denna tillhör en annan gren och inte är ättling till Cederströmarna.

Femte plats...

Lars

Förekomster

  • Lars Lidman, hemmansägare på Källbo (1752-1835)
  • Lars Lidman, hemmansägare på Lilla Gullborg (1786-1839)
Analys

Den första förekomsten är Lars Lidman, född 1752 och troligtvis fick han sitt namn från farfadern Lars Pedersson, som avlidit bara några år tidigare (1747). En annan möjlighet är återigen de Karströmska anorna där detta namn är vanligt, då mer specifikt Lars Karström (läs mer i stycket ovan rörande Johan, "Inspiration från släktingar i Lidhult?").

Spinnsidan, första plats...

Johanna

Förekomster

Möjliga

Andra plats...

Maria

Förekomster

Möjliga

Analys

Här hittar jag inget uppenbart ursprung. Det finns en Maria bland de gemensamma anorna, Maria Svensdotter, gift med Erland Larsson (LÄS MER: Om Karströmska anor och (prästerliga) släktingar). Men från Maria Svensdotter till den första förekomsten av Maria Lidman, Maria Lidman (född 1790) så är det fem generationer och jag finner denna koppling lite långsökt.

Kanske fick Maria Lidman sitt namn från andra håll än anorna. Kanske från Bibeln och Jungfru Maria?

Oavsett så är Maria vanligast bland ättlingar till Maria Lidmans far Johan Lidman:

 
 
 
 
 


Johan Lidman
(1755-1795)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Johan Lidman
(1779-1830)

 


Maria Lidman
(1790-1867)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Johan Lidman
(1803-1847)


Maria Lidman
(1821-1902)

 


Maria Lidman
(1818-1861)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tredje plats...

Ebba

Förekomster

Möjliga

Analys

Namnet anser jag mig med säkerhet säga kommer från Ebba Annerstedt (gift med Sven Lidman) som troligtvis fick det från sin farmor Ebba Humble.

Fjärde plats...

Birgitta

Förekomster

Analys

Här hittar jag ingen trend alls, tyvärr.

Elisabeth

Förekomster

Analys

Här ser jag ingen samband mellan de kända förekomsterna av namnet. Den äldsta är förekomsten är Elisabeth Lidman (född 1752) och troligtvis döpt efter fadern Peder Larssons farmor Elisabeth Johansdotter samt mormor Elisabeth Nilsdotter. Men lilla Elisabeth Lidman avled bara några veckor gammal och traditionen kom av sig. Först efter 200 år skulle två nya Elisabeth Lidman födas, Elisabeth Lidman (född 1950) och hon är döpt efter släktingar på mödernet, inte på Lidman-sidan. Jag utgår från att Elisabeth Lidman (1968) inte heller är döpt efter hennes namne från 1700-talet.

Josefina

Förekomster

Analys

Här hittar jag inget ursprung alls. De två första förekomsterna av namnet är Josephina Lidman (1827-1830) samt den yngre systern Josephina Lidman (1830-1901). Föräldrarna Lars Lidman och Maria Lidman (de var kusiner och därmed båda Lidmän) fick namnet ifrån har jag inte lyckats lista ut. Kanske även här var det någon samtida impuls som inspirerade? Oavsett så är Lars Lidman och Maria Lidmans gren idag helt utdöd, både på mans- och på kvinnosidan, mer om dem kan läsas i Lidmangårdar: Lilla Gullborg.

Den moderna förekomsten av namnet, Josefina Lidman, är inte ett arv från de två förstnämnda Josefinorna.

Femte plats...

Anna

Förekomster

Möjliga

Analys...

Inte heller här ser jag någon sorts trend eller tradition som påverkar.

Charlotte

Förekomster

Möjliga

Analys

Här hittar jag inte heller någon trend.

Bloggen

Bilder

Profiler


Ebba Lidman
(1894-1953)


Naemi Gustafsson
(1911-1988)


Pekka Langer
(1919-1996)


Johan Lidman
(1937-2019)


Ulla Lidman
(1910-1962)


Sven Lidman
(1784-1845)


Julie De Geer
(1855-1948)


Eivor Liedman
(1944-1992)


Gerhard De Geer
(1819-1876)


Ingrid Melander
(1884-1960)


Ebba Sylvan
(1871-1947)


Gulle Engström
(1898-1979)