BLOGG

Lidmanskt släktregister, anno c. 1870

Publicerat
6 augusti 2020

Genom en donation från Susanne Jubell (barnbarnsbarn till Emelie Lidman), så har vi kommit över ett fascinerade dokument, en släktutredning över släkten Lidman från mitten av 1800-talet.

Utredningen finns att ladda ner i original: Lidmanskt släktregister, anno c. 1870 (men är mycket lättare att läsa transkriberad nedan).

Lite reflektioner och nyheter:

Själva texten

Släktregister

Släkten lär härstamma från Harald Hårfager i Norge

Pehr Larsson [Peder Larsson]. Bonde i Småland ägde Lidhults gård i Flisby socken. Riksdagsman, hörde till Mösspartiet. Gift med Annika Bengtsdotter.

Barn:

Dessa tog sig namnet Lidman på begäran av en gammal prost med samma namn [Jonas Lidman], hos vilken de 2 äldsta började fina studier.

Lars och Sven blev studenter i Lund, fick kallelse från Linköpings consistorium att bli präster. Sven antog kallelsen men Lars sade sig ej vilja bli consistorii [...] (Obs, Lars hade tagit Ph. Candidat Exaxmen), utan tog hovrättsexamen, ingick i Svea hovrätt, blev hovrättsfiskal, och fått som tillförordnad domare flera ting, blev utredningsman i avlidna majoren Rudbecks bo, gifte sig med äldsta dottern i huset [Petronella Rudbeck], tog avsked från hovrätten och bosatte sig på sin hustrus ärvda gårdar Källbo och Qvicksätra [Kvicksätra] i Järlåsa socken i Uppland och innehade gårdarna till sin död.

Sven blev efter att ha varit adjunkt, komminister i S:t Johannes församling samt sedermera kyrkoherde och prost i Tingstad [Tingstad socken].

Johan blev bonde efter fadern hemmanet ograverat i ersättning för vad som blivit påkostad de äldre bröderna vid Läroverken.

A) Lars, född 1750 [1752], död 1835 på Källbo. Gift 1799 med Anna Christina Petronella Rudbeck [Petronella Rudbeck], född 1781, död 1864.

Dess föräldrar:

Fadern majoren vid adelsfanan Olof Petter Rotenburg Rudbeck [Olof Peter Rudbeck], ägde Bredsjö porslinsbruk med de flesta hemman i Järlåsa socken. Drunknade på hemresa ifrån Bornholm dit han seglat efter flintsten till porslinsbruket. Modern Maria Charlotte Lybecker död 1812 omgift med kyrkoherden Kleberg i Tibble och Åland, hon var dotter till Hovjunkaren Clas Samuel Lybecker och Anna Christina Åkerhielm från Margaretelund.

OP Rotenburgs föräldrar voro: Överjägmästaren Olof Fredrik Rudbeck och Barbro Ström släkt med Hovjägmästaren af Ström

Barn:

 • Ovannämnda OP Rotenburg
 • Charlotta. Gift med kyrkoherden i Vimmerby von Sydow Barn:
  • Gustav, Viceamiral
  • Adolf, Kommersråd
  • Carl, Svagsint
  • Reinhold, Grosshandlare
  • Axel, TF landshövding
  • Ludwig, [...]
 • Fredric, död ogift
 • Ulla, gift med Överstelöjtnant Adelhielm, gift andra gången med Baron Duwall, fideikommissarie till Tisby

Lars Lidmans barn

Majoren Olof Petter Rotenburg Rudbecks Barn:

 • Anna Christina Petronella [Petronella Rudbeck]. Gift med Assessorn Lars Lidman

 • Ulla Lovisa. Gift med kyrkoherden Bookman i Järlåsa, en son Nils Petter Urban Alexander född 1806 före detta underofficer död på Sabbatsbergs fattighus

 • Juliana Charlotta. Gift med komminister i Järlåsa [Järlåsa socken] Lars Iggström, 3 döttrar gifta med hantverkare

 • Carolina. Ogift

 • Eva Olivia Gustava, född 1789. Gift första gången med Hovpredikanten Sebell, andra gången med Fabrikören Adolf Fredrik Lyttkens, sonen Adolf, lärftskramhandlare i Stockholm, sonen Ivar Fredrik [...] i Halmstad Län

 • Carl Olof

 • Charles Emil. Generalmajor, generalbefälhavare, född 1793. Gift 1828 med Friherrinnan Anna Sofia Rudbeck, född 1801, dotter till Överstekammarjunkare Alexander Rudbeck och dess fru född von Axelson Barn:

  • Anna Maria Albertina Sofia, född 1829. Gift 1853 Med kapten Johan Vilhelm Ahlström, Regementsskrivare vid Hälsinge regemente
  • Hedvig Lovisa Julia Sofia, född 1833. Gift 1853 med Löjtnanten Johan Elof Vilhelm Steuch. Deras son Carl Henrik Elof Mattias, född 1855
  • Carl Emil Otto Ferdinand, född 1836. Kadett
  • Axelina Magdalena Amalia Sofia, född 1837
  • Ida Reinholdina Selma Sofia, född 1844
  • Agnes Emma Gustava Sofia, född 1846
 • Fredrik Adolf. Kapten vid första Östgöta livgrenadjärer. Gift med majoren vid Flottan Görges dotter Barn:

  • Carl Alexander, född 1822. Löjtnant vid Upplands regemente [...] Lantmätare
  • Gustava Hedvig Catharina, född 1824. Gift 1854 med jägmästaren Louis Kolbe
  • Claes Olof Lorents, född 1826. Löjtnant vid flottan
  • Fredrika Helena Charlotta, född 1828

B) Sven född ? [1757], död 1823 prost i Tingstad [Tingstad socken]. Gift första gången med Brita Catharina Landberg [Catharina Landberg] andra gången med dess syster Eva Fredrika Landberg [Eva Landberg], änka efter källarmästaren Svanelius [Nils Svanelius] i Norrköping, döttrar till komminister Landberg [Gustaf Landberg] i Sankt Johannes [S:t Johannes församling]. Friade först till Eva men Svanelius hade förut anmält sig varför han sedan friade och gifte sig med Catharina vilken avled 1810. Eva avled 1822.

Hade med Catharina 6 söner varav 4 avled i yngre år, och de som överlevde voro

C) Johan Lidman född 17--, död 1794, Bonde, nämndeman. Ägde Påskarps gård i Solberga socken i Småland. Gift med Lena Bolling, död 1841, Inspektorsdotter. Barn:

Sven Lidmans andra fru Eva [Eva Landberg] hade med källarmästaren Svanelius [Nils Svanelius] 3 barn [LÄS MER: Widegrenska ättlingar: Lidman, Svanelius och Ek]

Barn:

 • En son [Nils Gustaf Svanelius] drunknade, var förlovad med aktrisen Sofia Frodelius
 • En son Carl [Carl Svanelius] ingenjörs Officer kunde ej taga officersexamen, ogift
 • En dotter [Charlotte Svanelius] gift med [...] Jacob Ek (syskonbarn med Baron Benzelstierna), var Riksdagsman vid 3 Riksdagar Barn:
  • Jacob Fredrik [Jacob Ek], Notarie vid Svenska Vetenskapsakademien, Kammarförvant vid Tullverket m. m
  • Johan Gustaf [Gustaf Ek], regementspastor
  • Ernst Israel [Carl Ernst Israel Ek], jägmästare, gift med Grewesmül på Hista
  • Charlotta [Charlotte Ek], gift med Prosten Aurelius i Gamleby
  • Sofia [Sofia Ek], ogift
  • Eva [Eva Ek], gift löjtnant Berg

Bloggen

Bilder

Profiler


Caroline De Geer
(1861-1943)


Ina Grill
(1858-1926)


Mauritz Åström
(1860-1924)


Regina Grill
(1854-1936)


Sven Lidman
(1757-1823)


Eivor Liedman
(1944-1992)


Ulla Lidman
(1910-1962)


Thure Lidman
(1833-1889)


Anna Fischer
(1848-1918)


Theodor Grill
(1864-1912)