BLOGG

En allt för kort historia om Ingärd Pedersdotters tragiska liv

Publicerat
1 juni 2020

Det är dags för att kasta lite extra ljus på en person som inte ens är en ana, utan en faster till den Lidmanska stamfadern Peder Larsson med namnet Ingärd Pedersdotter.

 
 
 


Peder Pedersson
(1660-1719)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Anders Pedersson
(1687-?)

 


Lars Pedersson
(1688-1747)

 


Ingärd Pedersdotter
(1691-1724)

 


Peder Pedersson
(?-?)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Peder Larsson
(1720-1785)

 


Brita Andersdotter
(1722-?)


Barn Andersdotter
(1724-1724)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Lars Lidman
(1752-1835)


Johan Lidman
(1755-1795)


Sven Lidman
(1757-1823)

 
 
 
 
 

Hon dök först upp i den utredning som Leif Mörkfors genomförde rörande den faktiska Torrsjö-Peder (LÄS MER: Får jag presentera den riktiga Torrsjö-Peder?), och är en tidigare okänd dotter till Torrsjö-Peder (eller Peder Pedersson som han faktiskt hette).

Ingärd Pedersdotters liv var kort, hon blev bara 33 år gammal och hennes liv slutade i tragedi (mer nedan) och av någon anledning så fastnade jag för henne. Dessutom levde hon sina sista år på Torrsjö mellangård, där även brodern Lars Pedersson bodde (som är vår ana) och han måste ha varit ett ögonvittne till allt som skedde.

Ingärd Pedersdotter föddes 1691 på Påland, dotter till Peder Pedersson och Elisabeth Johansdotter.

1720 gifter hon dig med Anders Månsson och paret flyttar in på Torrsjö mellangård.

1722 föds första barnet, dottern Brita Andersdotter.

Sent på året 1724 föds deras andra barn, som tragiskt nog var dödfött. I kyrkoböckerna står varken kön och namn, inte heller när barnet föddes (jag har valt att kalla henne Barn Andersdotter). Allt som står är att Ingärd Pedersdotter och Anders Månssons dödfödda barn begravts 1724.

Två dagar senare avlider Ingärd Pedersdotter i barnsäng och hon begravs 1724.

Ingärd Pedersdotters dödsnotis lyder följande:

[20 decemb] begrofs bemälte Anders Månssons i Tårrsiö Mellangård 33 åhr på 17 dagar när uti barnsäng afsåmnade hustru hkn [vilken] efter ett stilla och chrlit [kristligt] lefwerne samt christelit tålamod och gudelig beredelse, dödde d 15 Decemb, Ingiärd Pedersdr.

Maken Anders Månsson skulle efter Ingärd Pedersdotter bortgång gifta om sig med Brita Månsdotter. Dottern Brita Andersdotter vidare öde är okänt.

Bloggen

Bilder

Profiler


Pekka Langer
(1919-1996)


Emelie Lidman
(1812-1897)


Gerhard De Geer
(1819-1876)


Ebba Sylvan
(1871-1947)


Anton De Geer
(1848-1919)


Sven Lidman
(1757-1823)


Anna Sylvan
(1862-1937)


Alice Lidman
(1842-1925)


Sam Lidman
(1923-2012)