BLOGG

Nekrolog: Sven Lidman, 1757-1823

Publicerat
18 maj 2014

[Sven Lidman] prost och kyrkoherde uti Tingstad församling... Född 19 januari 1754 uti Flisby socken, hvarest fadren Per Larsson [Peder Larsson] var nämndeman. Dess Moder var Anna Bengtsdotter [Annika Bengtsdotter]. Blef student i Lund hösten 1773, samt, efter aflagda lärdomsprof, Philosofie Magister derstädes 1778. Prestvigd 14 april 1778. Comminister vid S:t Johannes församling 1782. Pastor i Tingstad 1798. Gift första gången 27 december 1782 med Catharina Brita Landberg [Catharina Landberg], dotter av företrädaren, Comministern vid S:t Johannes församling, magister Gustaf Landberg. Hade i detta äktenskap sex sönder, af vilka överleva: Sven Fredrik Lidman [Sven Lidman], domprost i Linköping och Lars Lidman, ?husthållare och hemmansägare i Tingstad. Enkling 1810. Gift andra gången 1810 med sin makas syster [Eva Landberg], då enka efter källmästaren Nils Svanelius i Norrköping. Hade i detta gifte inga barn. Blef Enkling den andra gången 1822. Begravd den 19 juni.

KÄLLA: Tingstad sockens kyrkoböcker

Bilder

Bloggen

Bilder

Profiler


Karin Thiel
(1889-1963)


Ingrid Melander
(1884-1960)


Anna Ekeberg
(1847-1935)


Sam Lidman
(1824-1897)


Gerhard Lindgren
(1883-1930)


Carl De Geer
(1869-1919)


Ulla Appelquist
(1929-2018)


Theodor Grill
(1864-1912)


Lisen Lidman
(1835-1878)


Johan Lidman
(1840-1905)


Sam Lidman
(1981-)


G-A Lidman
(1895-1962)