DIATRIORON

Diatrioron är ett projekt där jag har transkriberat de tre släktmässigt mest översiktliga böckerna författade av Sven Lidman.

Namnet är inspirerat av Tatianus verk Diatessaron, grekiska för "genom de fyra", ett försök att skriva ihop de fyra evangelierna till ett verk, men detta projekt, baserat på tre verk, heter alltså Diatrioron, "genom de tre".

Bloggen

Bilder

Profiler


Rudolf Lidman
(1828-1889)


Otto Sylvan
(1865-1952)


Fredrik Åström
(1848-1927)


Sven Lidman
(1921-2011)


Otto Lidman
(1822-1858)


Oscar Printzsköld
(1887-1909)


Karin Thiel
(1889-1963)


Viktor Rehbinder
(1844-1926)


Hedvig De Geer
(1857-1934)