BLOGG

Lidmännen och stadsbilden

Publicerat
22 september 2023

Det är dags för ytterligare ett sammanfattande blogginlägg, denna gång om de avtryck som Lidmännen gjort på diverse orters stadsbild.

Parker

Djäkneberget i Västerås

Denna skapelse, av Sam Lidman (1824-1897), är nog den mest kända av de Lidmanska skapelserna (LÄS MER: Sam Lidman och Djäkneberget).

Broar

Skarpskyttebron i Västerås

Även denna låg Sam Lidman bakom, då han samlade in medel till och lät bygga denna gångbro, uppförd 1867. Den revs dock 1966 och ersattes av en kraftig betongbro som en del av Cityringen.

Obelisker, stenar och statyer

Stureobelisken i Arboga

Skapad av Sam Lidman (LÄS MER: Sam Lidmans mindre kända Stureobelisk).

Svensksundsstenen och Vegastenen i Stockholm

Johan Lidman (1840-1905) var inblandad i resningen av dessa (LÄS MER: Johan Lidman, Långa raden och två efterlämnade monument).

Stenbocksstatyn i Helsingborg

Rudolf Lidman (1828-1889) drev på för att denna skulle resas, delvis som en något rätthaveristisk hämnd på din före detta chef Axel Bennich (som var frihandelsförespråkare) och statyn fick representera dess motsats, protektionism, i form av motivet Magnus Stenbock. Stenbocksstatyn restes först 1901, alltså efter Rudolf Lidmans död, och dennes deltagande inkluderades inte i statyns bakgrundshistoria (LÄS MER: Borgerlig idyll och tragedi).

Alléer, vägar och stigar

Lidmans allé i Hammarby socken

Döpt efter Sven Lidman (1882-1960) och leder ut från Stora Vilunda (familjens hem under 1930-talet).

Lidmansvägen i Västerås

Döpt efter Sam Lidman, och ligger bredvid dennes skapelse, det ovan nämnda Djäkneberget.

Jenny Lidmans stig i Södertälje

Döpt efter Jenny Benzelstierna (1805-1880), gift med Carl-Petter Lidman (1807-1881).

Övrigt

Lidmanska gymnasiet i Västerås

Döpt efter Sam Lidman, och i sammanhanget värd att nämna (även om en skola är mer temporär än till exempel en park som Djäkneberget).

Bloggen

Bilder

Profiler


Viktor Rehbinder
(1844-1926)


Thure Lidman
(1833-1889)


Julie De Geer
(1855-1948)


Brita Otterdahl
(1890-1987)


Henriette Grill
(1860-1953)


Rudolf Lidman
(1828-1889)


Johan Lidman
(1840-1905)


Siv Liedman
(1940-2021)


Sven Lidman
(1757-1823)


Sven Frostenson
(1942-2011)


Olga Wolff
(1851-1925)