PERSONGALLERI
Johan Petter Nilsson [1846-1881]
Förnamn
Johan Petter
Yrke
Stationskarl i Stockholm
 
 
Stationskarl i Norrköping
 
 
 
Generation
4
Föräldrar
Född
Döpt
Död
Dödsorsak
Wikipedia
-
Arkivet
-
Giftermål
 
  › Carl Henning Julius Nilsson (Öde okänt)
1874-?
 
  › Johan Edvard Nilsson 
1876-1882
 
  › Elvira Johanna Mathilda Nilsson 
1880-1880
 
  › Jenny Maria Nilsson 
1881-1896
Tidslinje
Född 
Född: Carl Henning Julius Nilsson (barn) 
Född: Johan Edvard Nilsson (barn) 
Född: Elvira Johanna Mathilda Nilsson (barn) 
Död: Elvira Johanna Mathilda Nilsson (barn) 
Bilder
Personbilder
-
Omnämnelser
Blogg
Diatrioron
-
Filer
-