PERSONGALLERI
Carl Svanelius [1787-1822]
Förnamn
Carl Johan
Yrke
 
Kategori
Ingifts barn från annat äktenskap
Föräldrar
Född
1787
Döpt
1787
Död
1822
Gravsatt
1822
Wikipedia
-
Arkivet
Kusin till Sven Lidman.
Giftermål
Inte gift.
Tidslinje
1787
Född 
1787
Döpt 
1822
Död 
1822
Gravsatt 
Bilder
Personbilder
-
Omnämnelser
Blogg
Diatrioron
-
Filer
-