BILDER
#213
Bilden är tagen under den första av Ulla Lidmans Kina-resor, som ägde rum 1932-1936, då hon arbetade som lärarinna (den andra ägde rum 1938-1941, då som missionär).