BILDER
#1270
Denna bild kommer från Marie Printzsköld [1930-1988]s arkiv.