BILDER
#1203
Denna bild kommer från Marie Printzsköld [1930-1988]s arkiv.