BILDER
#1172
"Mamma och pappa på ryttartävling på Lindö 1920."
Denna bild kommer från Marie Printzsköld [1930-1988]s arkiv.