SKOLA
Torrsjö skola [Flisby socken]
Ligger i/på
Wikipedia
-
Före detta skola som Lennart Kimvall och Elisabeth Lidman köpte 1971 och använde som landställe. Vid skilsmässan 1984 fick Lennart Kimvall egendomen, som dock sålde tillbaka den 1986 till Elisabeth Lidman som i sin tur sålde den till utomstående 1989.
Platser
-
Händelser
-
Bilder
Platsbilder
Relaterade bilder (möjligen)
Arkivet
Breven
-
Dagboksinlägg
-
Omnämnelser
Blogginlägg
Diatrioron
-
Filer
-
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

BRITA
OTTERDAHL
(1890‑1987)

g. Lidman

SVEN
LIDMAN
(1824‑1905)

Ogift.

JENNY
BENZELSTIERNA
(1805‑1880)

g. Lidman

SAM
LIDMAN
(1981‑)

f.h. Schmidt

OTTO
SYLVAN
(1832‑1909)

g. Lidman

SVEN
LIDMAN
(1882‑1960)

g. Thiel
g. Otterdahl

SAM
LIDMAN
(1923‑2012)

g. Appelquist

ANDERS
FROSTENSON
(1906‑2006)

g. Lidman
g. Sjöstedt
g. Löfberg

PEDER
LIDMAN
(1980‑)

Slumpade bilder