FILER
Den proto-Lidmanska Rosettastenen
Författare
Karl-Erik Ekelund
År
1988
Utredning som hittades i och med tömningen av Karlavägen 53. Handlar om personer och gårdar i Flisby socken och Solberga socken under huvudsakligen 1700-talet, där sammanställaren Karl-Erik Ekelund hade anor. Även Lidmanska anor behandlas samt gårdar som Lidhult, Torrsjö, etc.
De handskrivna kommentarerna är Sven Lidman ansvarig för.
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

HÉLÈNE
LIDMAN
(1983‑)

f.h. Österlund

LENNART
KIMVALL
(1944‑)

g. Sturell
g. Lidman
g. Silberstein

JOHAN
LIDMAN
(1840‑1905)

g. Wolff

ERIK
LIEDMAN
(1907‑1986)

g. Gustafsson

SAM
LIDMAN
(1981‑)

f.h. Schmidt

OLOF
BERGGRÉN
(1923‑2002)

g. Lidman

EIVOR
LIEDMAN
(1944‑1992)

f.h. Waholm

SAM
SYLVAN
(1864‑1947)

g. Lyth

OLGA
WOLFF
(1851‑1925)

g. Lidman
Slumpade bilder