BLOGG
Lidmännen på Backegård, nu ända till 1933! [20 oktober 2014]
Publicerat
Det verkar som om den Lidmanska eran på Backegård inte slutar i och med Sara Jakobsdotters död 1882 (hon var änka efter Johan Lidman, död 1847) utan att gården drevs vidare av deras dotter Gustafa Lidman, i alla fall fram till hennes död 1933.
Jag har uppdaterat inlägget BLOGG: Krönika: Släkten Lidman från Lidhult med denna information:

Johan Lidman (1779-1830, gift 1801 med Catharina Hagerstedt) verkar ha levt som kringresande arrendebonde, det vill säga en jordbrukare som betalade för rätten att bruka ett stycke jord. 1815 skulle dock han och familjen slå sig ner på Backegård i Styrstad socken utanför Norrköping (som han enligt kyrkoböckerna ägde till 50%).

Varför slog Johan Lidman sig ner där han gjorde? Om detta kan jag egentligen bara spekulera, men troligtvis påverkade det faktum att farbrodern Sven Lidman och även dennes son Lars Lidman redan bodde i trakten (jag ber att få återkomma till dessa två). Oavsett så blir Johan Lidmans köp av Backegård en del av en bredare trend där släkten sakta men säkert lämnar Småland bakom sig för att etablera sig i Östergötland, och då i trakten kring Norrköping (undantaget är Lars Lidman och dennes ättlingar som alltså bodde i trakten kring Uppsala).

Johan Lidman och hustrun Catharina Hagerstedts son, även han med namnet Johan Lidman (1803-1847, gift 1826 med Sara Jakobsdotter) kom att ärva Backegård men i och med dennes död 1847 så dör denna gren ut på manssidan. Naturligtvis finns det gott om släktingar på kvinnosidan och många av dem har jag lyckats hitta - de gifte sig Åström, Nilsson, Wessman, Eriksson, etcetera och levde sina liv under 1800-talet på gårdarna i Norrköpings omnejd, i regel som pigor men även i själva Norrköping och är naturligtvis långt från utdöda.

Dessutom ska en amerikan som var en Lidman-ättling till denna "Johan-gren" ha besökt min morfar Sven Lidman på 1950-talet. Exakta detaljer kring detta möte är tyvärr okända men slutsatsen jag kan dra är oavsett att någon eller några av dessa ättlingar måste ha emigrerat till USA.

De som kom att ärva Backegård efter Johan Lidman i och med dennes död 1847 var dels hustrun (änkan alltså) Sara Jakobsdotter, dels Johan Lidmans syster Johanna Lidman. I och med deras bortgång på 1880-talet (Sara Jakobsdotter avlider 1882 och Johanna Lidman 1889) så ärver Johan Lidman och Sara Jakobsdotters dotter Gustafa Lidman allt. Och hon skulle vara ägare av gården fram till sin död 1933.

Så när slutade den Lidmanska eran på Backegård? Jag vet faktiskt inte, för kyrkoböckerna går inte länge än så, tyvärr.

 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

CLAES
LIDMAN
(1831‑1857)

Ogift.

ANNA
EKEBERG
(1847‑1935)

Ogift.

EBBA
LYTH
(1880‑1957)

g. Sylvan

ANNA
SANDBERG
(1983‑)

g. Trolle-Lindgren

LILIAN
LINDGREN
(1922‑2006)

g. Paulsson
g. Bengtsson

FABIAN
DE GEER
(1850‑1934)

g. Wachtmeister

KARIN
THIEL
(1889‑1963)

g. Lidman
g. Östberg

EVA
LIDMAN
(1925‑2009)

g. Berggrén

MARGARET
DE GEER
(1863‑1926)

g. Kennedy

IDA
DE GEER
(1853‑1926)

g. Printzsköld

JACOB
KIMVALL
(1972‑)

g. Sköldin
g. Hagel

LISA
SYLVAN
(1878‑1960)

g. Malmberg
Slumpade bilder