BLOGG
Biografiska anteckningar: Manne Lidman [15 september 2022]
Publicerat
Summan av det vi kan hitta i dessa böcker är att Manne Lidman ska ha fått något sorts nervöst sammanbrott under studierna, rest utomlands och slutligen drunknat i Engelska kanalen 1873 (detta år stämmer inte, mer om detta nedan). Inte mycket till biografi så jag gav mig ut på en genealogisk jakt på Manne Lidman.
Vad jag hittat
Manne Lidman föds 1837 i Linköping domkyrkoförsamling, där han växer upp och senare även inleder studier. Men 1861 skrivs han in på Vadstena hospital (kallat "Vadstena dårhus" i husförhöret), så delen om sammanbrottet under studietiden verkar stämma.
24 okt 1863 lämnar Manne Lidman dock Linköping och reser till Stockholm.
Vad han gjorde i Stockholm under det närmsta året vet jag inte. Arbetade han? Bodde han på ett annat hospital? Bodde han hos brodern Thure Lidman? Vi kan bara gissa.
Men 14 sep 1864 (alternativt 10 okt 1864, båda datumen nämns) anländer han från Jakob församling till Danviken hospital. På Danviken hospital bodde Manne Lidman fram till 1868 då han lämnar hospitalet. 1868 är även samma år som modern Ebba Annerstedt avlider och händelserna kanske är relaterade? Var det så att det var modern som betalade räkningarna men i och med hennes bortgång så fanns det ingen längre som kunde göra detta och Manne Lidman var tvungen att flytta? Men det är lite konstigt att inte någon av syskonen ställde upp och hjälpte till, till exempel Sam Lidman verkar ha gjort liknande insatser när andra syskon fick problem. Eller hade familjen helt enkelt tappat kontakten med Manne Lidman? Bara gissningar, och få svar.
Oavsett så hamnar Manne Lidman nu på Dihlströms där han bor fram till 1874. Dock verkar han ha bott på där lite sporadiskt under de sista två åren. I husförhören ser man hur han lämnat totalt fem gånger: 11 apr 1872, 24 apr 1872, 22 nov 1873, 5 jan 1874 och slutligen 11 jul 1874. Och då vandrar han ut och vi vet inte vad som händer med honom.
Kanske gick han på en båt och till slut drunknade i Engelska kanalen? Vad som inte stämmer är att detta i så fall skedde 1873 eftersom han då bodde på Dihlströms.
Appendix
Om Manne Lidman kan vi i Fäderneslandet 18 maj 1872 läsa att under berusning hamnat i slagsmål med en konstapel Andersson, något han senare erkände och fick böta för:

En student vid namn Lars Emanuel Lidman var sistl. torsdag till domstolen uppkallad för det han varit af starka drycker berusad samt gjort våldsamt motstånd under det att han till poliskammaren affördes. Det uppgafs äfven att Lidman sönderrifvit den rock extra konstapeln Andersson vid tillfället bar på sig, samt att han å vaktkontoret visat sig oregerlig.

På grund av sitt erkännande dömdes L. att böta för fylleri 10 riksdaler och för våldsamt motstånd riksdaler, hvarjemte han ålades ersätta konstapeln A. för skadan å rocken med 10 riksdaler.

KÄLLA: Fäderneslandet, 18 maj 1872
En tragisk historia, av en person vars liv troligtvis var på väg utför...
Sam Lidmans "Meddelande till allmänheten" rörande Manne Lidman
28 feb 1884 i Östgöta Correspondenten, publicerade Sam Lidman en text om sin bror.
Om jag tolkar den rätt så skriver han att Manne Lidman (troligtvis) avled i "aflägset farvatten" 1873 men att personer har framträtt och hävdad att de var Manne Lidman. Detta har dock allt visat sig vara bedrägerier och att om någon skulle göra det igen så vill Sam Lidman meddela att de riktiga Manne Lidman hade ljusa, blåa ögon och något halt efter en frostskada i ungdomen ("beväringsåldern") så att ingen ska behöva luras.

Som det under loppet av förlidet år vid åtskilliga tillfällen lärer hafva inträffat inom detta län, att en kringstrykande och betalande person utgifvit sig för mig, å aflägset farvatten år 1873 förkomne broder, Manne Lidman - och då jag för flere år sedan uti Vestmanland upptäckt likartadt bedrägeri - får jag nu till allmänhetens beaktande meddela de kroppsliga som otvetydigt skulle känneteckna nämnde broder, ifall han vid 47 års ålder eller annan ålder återkomme. Ögonen vore af en ovanligt ljus, blå färg, nedre locken släpande, så att kanten av iris var synlig. Stortån jemte den närliggande å venstre foten aftogos under beväringsåldern i anseende till ådragen kylskada; gången vardt derigenom något vacklande.

Med vetskap härom kan intet misstag i afseende på denna roders identitet komma att göras; och, om ej vill bedragas, behöver bedragas.

Linköping, 28 feb 1884
KÄLLA: Östgöta Correspondenten, 28 feb 1884
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

CARL JOHAN
PETTERSSON
(1829‑1908)

f.h. Lidman

FREDRIK
ÅSTRÖM
(1848‑1927)

g. Wessman

ERIK
LIEDMAN
(1907‑1986)

g. Gustafsson

SAM
LIDMAN
(1923‑2012)

g. Appelquist

LENNART
KIMVALL
(1944‑)

g. Sturell
g. Lidman
g. Silberstein

SVEN
LIDMAN
(1757‑1823)

g. Landberg
g. Landberg

CAROLINE
DE GEER
(1861‑1943)

g. Arfwedson

JULIE
DE GEER
(1855‑1948)

g. Lewenhaupt

VIKTOR
REHBINDER
(1844‑1926)

g. Grill

SIGRID
LIDMAN
(1893‑1967)

Ogift.

WILHELM
JUBELL
(1858‑1902)

g. Pettersson

AMANDA
KARLSSON
(1880‑1951)

g. Liedman
Slumpade bilder