BLOGG
En Wolff, två Hulting och tre (före detta) anonyma personer [22 april 2017]
Publicerat
Utöver om sig själv, berättar Josephine Hulting om sin far Anders Hulting och sin make Hindrik Wolff. Tre andra personer är med i historien, alla anonyma: modern (som dog kort efter Josephine Hultings födelse), fadern Anders Hultings andra hustru (fadern gifte om dig, mer nedan) samt dennas andra hustrus andra make (Anders Hulting dog 1849 och hustrun gifte om sig och lyckades bränna arvet efter den rätt förmögne Anders Hulting). Rörigt? Lite kanske jag ska berätta med.
Varför är vissa personer anonyma? Jag vet inte, jag gissar på att författaren av denna text Sven Lidman (son till Olga Wolff och därmed dotterson till Josephine Hulting) bara hade brevet där Josephine Hulting berättade om dessa personer och att detta inte innehöll namnen.
Men, dessa har jag nu hittat namnen på: Modern hette Kristina Pettersson, den andra hustrun Carolina Cold (efternamnet är jag dock osäker på, även varianten "Chold" och "Chott" har jag stött på i de ibland svårtydda källorna) och hennes andra make Johan Erik Ferdinand Uttberg [1827-?] (i skrivande stund har jag endast ett namn och födelseår på honom).
Dessutom har jag nog med extra information för att komplettera DIATRIORON: En berättelse om barnmisshandel med mycket biografisk information.
Och vi börjar i början.
Jag har hittat Josephine Hultings födelsenotis. Hon föddes på Allmänna barnbördshuset och inte i hemmet i Maria Magdalena församling (vilket försvårade det hela). Födelsenotisen är både intressant (den innehåller en sorts dag-för-dag-kalender) men tragiskt (den avslutas med att modern Kristina Pettersson dör).
Vad som händer är följande: Klockan 11 på kvällen före Josephine Hulting födsel (som ägde rum 7 apr 1826) kommer Kristina Pettersson in till Allmänna barnbördshuset, "Gift, 26 år, förstföderska". Födseln sker men resulterar i komplikationer för modern: Huvudvärk, feber, kväljningar, och mycket annat. Jag kan bara anta att hon behandlades under de närmsta 10 dagarna. För då har hon "ingen frossa" och "enligt egen enträgen begäran fick hon åka hem med barnet" skrevs hon ut dagen efter.
Men på raden efter står det: "har redan dödat hemma den 20:e på e.m." (20 apr 1826 alltså).
Josephine Hulting växer upp utan sin mamma men Anders Hulting gifter alltså om sig 1834 med Carolina Cold, en person Josephine Hulting verkar har haft ett något problematiskt förhållande till.
När Anders Hulting avlider så lämnar han alltså 100 000 riksdaler banco efter sig (motsvarande 12 miljoner kronor i 2017 års värde), ett belopp som skulle ha delats mellan änkan Carolina Cold och dottern Josephine Hulting men den förstnämnda lyckas alltså manipulera Josephine Hultings make Hindrik Wolff och kommer över hela arvet.
Carolina Cold gifter 1853 om sig med Johan Erik Ferdinand Uttberg, men det hela slutade inte väl:

Efter 6 års förlopp hade han omsatt allt vad hon ägde, blev galen och dog på Köpenhamns dårhus, efterlämnande blott skulder. Nu lever hon i Stockholm - av vad, känner jag icke. Hennes djärvhet och smak för intriger fortsätter, och nu spelar hon olycklig över att hava en styvdotter utan hjärta, för vilken hon gjort allt.

Johan Erik Ferdinand Uttbergs öde har jag inte lyckats få bekräftat. Men intressant är att han efter vigseln med Carolina Cold tituleras "Grosshandlare". Kanske såg han en möjlighet att med pengar från hustrun satsa på en ny karriär som grosshandlare, en karriär som sedan misslyckades, dock inte förrann han hade "omsatt allt hon hade". Efter 1860 hittar jag inte längre honom i Stockholms mantalslängd, kanske hade då de 6 åren passerat, pengarna slut och han lämnar eländet bakom sig och dör till slut på Köpenhamns dårhus.
Carolina Cold avlider 1879 i Hedvig Eleonora församling och skulle alltså överleva styvdottern Josephine Hulting (död 1874 i Visby domkyrkoförsamling).
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

EDVARD
LIEDMAN
(1876‑1955)

g. Karlsson

REGINA
GRILL
(1854‑1936)

g. Lagerfelt

MARGARET
DE GEER
(1863‑1926)

g. Kennedy

MARIE
LIEDMAN
(1966‑)

f.h. Roslund

ULLA
APPELQUIST
(1929‑2018)

g. Lidman

WILHELM
JUBELL
(1858‑1902)

g. Pettersson

ANDERS
FROSTENSON
(1906‑2006)

g. Lidman
g. Sjöstedt
g. Löfberg

OTTO
SYLVAN
(1865‑1952)

g. Kahl

CAROLINE
DE GEER
(1861‑1943)

g. Arfwedson

AXEL
LÖTHNER
(1833‑1887)

g. Lidman

BIBI
LIDMAN
(1928‑2020)

g. Langer
Slumpade bilder