BLOGG
Om de Lidmanska huvudmännen [5 september 2022]
Publicerat
I den nedre delen av släkttavlan Den dubbelsidiga finns skaparen Sam Lidmans signatur, samt påståendet att han var "slägtens hufvudman sedan 1881".
Vad var detta för tradition? Och vem gjorde Sam Lidman till släktens huvudman?
Svaret på dessa frågor är troligtvis Sam Lidman själv: att det var han, med sin något nationalromantiska ådra, som startade traditionen och då gjorde sig själv till släktens (första) huvudman. Jag kan naturligtvis ha fel rörande detta men det är i alla fall min misstanke.
Så även om det troligtvis är lite anakronistiskt, så har jag valt att gå tillbaka till Sam Lidmans farfars generation, den första generationen Lidmän, för att få lite ordning på denna längd.
Först ett litet träd över de olika huvudmännen samt relationen mellan dem:
 
 
 
 

PEDER
LARSSON
(1720‑1785)

g. Bengtsdotter
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LARS
LIDMAN
(1752‑1835)

g. Rudbeck
 

SVEN
LIDMAN
(1757‑1823)

g. Landberg
g. Landberg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVEN
LIDMAN
(1784‑1845)

g. Annerstedt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUDOLF
LIDMAN
(1828‑1889)

g. Wolff

SAM
LIDMAN
(1824‑1897)

Ogift.

JOHAN
LIDMAN
(1840‑1905)

g. Wolff
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVEN
LIDMAN
(1882‑1960)

g. Thiel
g. Otterdahl
 

G-A
LIDMAN
(1895‑1962)

g. Engström
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SVEN
LIDMAN
(1921‑2011)

g. Grentzelius

SAM
LIDMAN
(1923‑2012)

g. Appelquist
 

JOHAN
LIDMAN
(1937‑2019)

g. Österström
g. Andersson

GÖSTA
LIDMAN
(1926‑2007)

g. Gustafsson
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GÖRAN
LIDMAN
(1955‑)

g. Hylander
 
 
Den första huvudmannen borde ha varit Lars Lidman. När denne avlider 1835, utan några syskon kvar i livet så lämnade han över till brorsonen Sven Lidman. När denne avlider 1845 så gick huvudmannaskapet vidare till dennes kusin Carl-Petter Lidman, som avlider 1881. Det är denna händelse Sam Lidman refererar till på släkttavlan Den dubbelsidiga) och nu blir Sam Lidman alltså släktens huvudman. När Sam Lidman avlider 1897 tar dess bror Johan Lidman över tills att han avlider 1905, varvid brorsonen Sven Lidman tar över och har kvar det ända till sin död 1960, över ett halvt sekel senare. Därefter tar kusinen G-A Lidman över, som dock avlider redan 1962 och kusinsonen Sven Lidman tar över till sin död 2011 (och tjänstgjorde därmed nästan lika länge som sin far). Därefter tar brodern Sam Lidman över men tjänstgör inte mer än ett år innan han avlider 2012. Därefter tar dennes syssling Johan Lidman över till sin död 2019 och lämnar då över till brorsonen Göran Lidman, den nuvarande huvudmannen.
Översikt över huvudmännen
1785-1835
1835-1845
1845-1881
1881-1897
1897-1905
1905-1960
1960-1962
1962-2011
2011-2012
2012-2019
2019-
 
 
Senaste blogginläggen
Slumpade personer

CARL
DE GEER
(1869‑1919)

g. Øllgaard

PER
SYLVAN
(1870‑1953)

g. Mattsson

OTTO
LIDMAN
(1822‑1858)

Ogift.

MARGARET
DE GEER
(1863‑1926)

g. Kennedy

CARL
PRINTZSKÖLD
(1884‑1971)

g. Melander

HENRIETTE
LIDMAN
(1825‑1906)

g. Grill

ERIK
PRINTZSKÖLD
(1889‑1908)

Ogift.

EBBA
LIDMAN
(1894‑1953)

g. Nystrand

HÉLÈNE
LIDMAN
(1983‑)

f.h. Österlund

OLOF
BERGGRÉN
(1923‑2002)

g. Lidman

CLAES
GRILL
(1817‑1907)

g. Lidman

GÖSTA
LIDMAN
(1926‑2007)

g. Gustafsson
Slumpade bilder