» Arkivet    » Artiklar    » Bilder    » Blogg    » Diatrioron    » Introduktion    » Kalendarium    » Kontakt    » Media    » Släkttavlan    » Sök    » Wikipedia    

ARTIKLAR
Dödsruna - Sven Lidman
Sven Lidmans dödsruna.

Prost och kyrkoherde uti Tingstad församling... Född den 19 januari 1754 uti Flisby socken, hvarest fadren Per Larsson [Peder Larsson] var Nämndeman. Dess Moder var Anna Bengtsdotter [Annika Bengtsdotter]. Blef student i Lund hösten 1773, samt, efter aflagda lärdomsprof, Philosofie Magister derstädes 1778. Prestvigd den 14 apr 1778. Comminister vid S:t Johannes församling 1782. Pastor i Tingstad 1798. Gift första gången den 27 December 1782 med Catharina Brita Landberg [Brita Landberg], dotter av företrädaren, Comministern vid S:t Johannes församling, magister Gustav Landberg [1717-1781]. Hade i detta äktenskap sex sönder, af vilka överleva: Sven Fredrik Lidman [Sven Lidman], domprost i Linköping och Lars Lidman, ?husthållare och hemmansägare i Tingstad. Enkling den 16 januari 1810. Gift andra gången den 11 december 1810 med sin makas syster [Eva Landberg], då enka efter källmästaren Nils Svanelius i Norrköping. Hade i detta gifte inga barn. Blef Enkling den andra gången den 3 december 1822. Begravd den 19 juni.

KÄLLA: Tingstad sockens kyrkoböcker

Bilder
 
 
10 senaste artiklarna
10 senaste blogginläggen
9 slumpade profiler

Anna
Sylvan
1862-1937

Ogift.

Claes
Lagerfelt
1878-1965

g. Berg

Sven
Lidman
1882-1960

g. Thiel
g. Otterdahl

Anna-Lisa
Jubell
1896-1993

Ogift.

Alice
Lidman
1842-1925

g. Löthner

Jacob
Kimvall
1972-

g. Sköldin
g. Hagel
15 slumpade bilder