» Arkivet    » Artiklar    » Bilder    » Blogg    » Diatrioron    » Introduktion    » Kalendarium    » Kontakt    » Media    » Släkttavlan    » Sök    » Wikipedia    

ARTIKLAR
Dödsruna - Sven Lidman [1757-1823]
Sven Lidmans dödsruna.

Prost och kyrkoherde uti Tingstad församling... Född 19 jan 1754 uti Flisby socken, hvarest fadren Per Larsson [Peder Larsson] var Nämndeman. Dess Moder var Anna Bengtsdotter [Annika Bengtsdotter]. Blef student i Lund hösten 1773, samt, efter aflagda lärdomsprof, Philosofie Magister derstädes 1778. Prestvigd 14 apr 1778. Comminister vid S:t Johannes församling 1782. Pastor i Tingstad 1798. Gift första gången 27 dec 1782 med Catharina Brita Landberg [Brita Landberg], dotter av företrädaren, Comministern vid S:t Johannes församling, magister Gustaf Landberg. Hade i detta äktenskap sex sönder, af vilka överleva: Sven Fredrik Lidman [Sven Lidman], domprost i Linköping och Lars Lidman, ?husthållare och hemmansägare i Tingstad. Enkling 16 jan 1810. Gift andra gången 11 dec 1810 med sin makas syster [Eva Landberg], då enka efter källmästaren Nils Svanelius [1754?-1795] i Norrköping. Hade i detta gifte inga barn. Blef Enkling den andra gången 3 dec 1822. Begravd den 19 juni.

KÄLLA: Tingstad sockens kyrkoböcker

Bilder
 
 
Senaste artiklarna
Senaste blogginläggen
Slumpade profiler

Helny
Wolff
1858-1942

g. Lidman

Otto
Sylvan
1832-1909

g. Lidman

Sam
Sylvan
1864-1947

g. Lyth

Lennart
Kimvall
1944-

g. Sturell
g. Lidman
g. Silberstein
Slumpade bilder