» Arkivet    » Artiklar    » Bilder    » Blogg    » Diatrioron    » Introduktion    » Kalendarium    » Kontakt    » Media    » Släkttavlan    » Sök    » Wikipedia    

ARTIKLAR
I tisdags afled härstädes efter längre lidande sekreteraren i Stockholms stads drätselnämnd Th. F. Lidman [Thure Lidman], nära 65 år gammal. Efter afslutade studier vid Upsala universitet, der han inom kamratkretsen var högt uppburen, skrefs Lidman i finansdepartementet af K. m:ts kansli och utnämndes 1875 till sekreterare i Stockholms drätselnämnd, hvilken befattning han innehade till sin död. Lidman var en skicklig och samvetsgrann tjensteman, som städse med nit och god urskilning fullgjorde sina åligganden. Älskvärd och sympatisk i sitt umgängessätt, van han vänskap och tillgifvenhet af alla, med vilka han kom i närmare beröring. Stoftet af den aflidne, som var bördig från Linköping, kommer att föras till nämda stad för att jordfästas i familjegraven å dervarande griftegård.
KÄLLA: Okänt
 
 
10 senaste artiklarna
10 senaste blogginläggen
9 slumpade profiler

G-A
Lidman
1895-1962

g. Engström

James
Kennedy
1848-1916

g. De Geer

Hedvig
De Geer
1857-1934

Ogift.

Matilda
Langer
1986-

g. Pars

Alice
Lidman
1842-1925

g. Löthner
15 slumpade bilder